Testování psů: LAD

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

LAD (Letální akrodermatitida)

Letální akrodermatitida je genodermatóza, tedy dědičné postižení kůže, vyskytující se u plemen bulteriér a miniaturní bulteriér. Jedná se o složité imunitní onemocnění, jehož příčinou je narušený metabolismus zinku, resp. jeho absorpce.

Onemocnění se projevuje zpomaleným růstem a vývojem, imunitní nedostatečností a charakteristickými kožními lézemi. Zejména kolem tlamy, očí a uší se objevují nepříjemné boláky a otoky. Na tlapách se tvoří tvrdá a popraskaná kůže, na polštářcích se objevují skvrnité vředy a praskliny. Nemoc je často doprovázena průjmem a zápalem plic. Psi postižení LAD také vykazují známky ředění barvy srsti v pigmentových oblastech pokožky. LAD se klinicky projevuje už od prvního týdne života štěňat. Štěňata postižená mutací rostou pomaleji, jsou slabší a méně pohyblivá a ve věku jednoho roku mají přibližně polovinu hmotnosti a velikosti zdravého psa. Postižení psi obvykle umírají dříve, než dosáhnou věku dvou let a to buď kvůli infekci (v případě bronchopneumonie) nebo je u nich  z důvodu těžkých a bolestivých lézí v oblasti tlapek provedena eutanázie.

LAD je zapříčiněna mutací chr14: 5.731.405T>G (též MKLN1: c.400 + 3A>C), která byla lokalizovaná na ~ 1,11 MB segmentu 14. chromosomu v genu MKLN1. Vlivem této mutace dochází k přeskočení exonu 4 v transkriptech MKLN1, což vede k posunu čtecího rámce a změně vlastností vzniklého proteinu. MKLN1 kóduje široce exprimovaný intracelulární protein muskelin 1, který má různé funkce v morfologii a adhezi buněk a v intracelulárních transportních procesech.

Genetický test dokáže odhalit genotyp daného jedince a slouží k zabránění neúmyslné produkce psů postižených LAD.

Mutace je děděna autozomálně recesivním způsobem. To znamená, že se projevuje pouze u jedinců, kteří získali mutovaný gen od obou svých rodičů (recesivní homozygoti). Jedinci s jednou kopií (heterozygoti) jsou označovaní jako přenašeči. Nevykazují žádné známky onemocnění, mohou ale defektní gen přenést na své potomky. Při krytí přenašeče se zdravým jedincem vznikne 50 % přenašečů a 50 % zdravých jedinců. Křížením dvou přenašečů vznikne 50 % přenašečů, 25 % zdravých a 25 % postižených potomků. V případě krytí přenašeče s postiženým jedincem, vznikne 50 % přenašečů a 50 % jedinců postižených touto nemocí. Nepostižení homozygoti jsou pak zcela zdraví jedinci.

.

Reference:

Bauer A, Jagannathan V, Högler S, Richter B, McEwan NA, Thomas A, et al. (2018) MKLN1 splicing defect in dogs with lethal acrodermatitis. PLoS Genet 14(3): e1007264.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH