Testování psů: Délka srsti FGF5 základní test

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Délka srsti u psů - testování genových variant FGF5 genu

Mezi hlavní morfologické rozdíly mezi psy různých plemen patří jednoznačně vzhled srsti. U některých plemen psů je povolena krátká i dlouhá varianta srsti, například u kolií, border kolií, jezevčíků, německých ovčáků či bernardýnů. U některých plemen je krátká či dlouhá srst naopak odchylkou od plemenného standardu a problémem pro uchovnění, například tzv. "fluffy coat" u Welsh Corgi.

Fenotyp dlouhé srsti je děděn autozomálně recesivně – u psů s dlouhou srstí se nachází mutace c.284G>T genu FGF5 na obou alelách, které jedinec zdědil od obou rodičů. V případě krytí dvou přenašečů dlouhé srsti vznikne teoreticky 25% dlouhosrstých potomků. U některých plemen nebyl fenotyp dlouhé srsti objasněn.

.

Možné zápisy výsledků

  • N/N – pes nenese c.284G>T variantu specifickou pro dlouhou srst – pes je krátkosrstý
  • N/FGF5 – pes přenáší dlouhosrstost - pes je krátkosrstý, ale při vhodném křížení může dát dlouhosrsté potomky
  • FGF5/FGF5 – pes nese dvě stejné varianty v genu FGF5 – pes je dlouhosrstý

.

Vlastnosti srsti

Jsou rozeznávány hlavní tři charakteristiky srsti i psů:

  • délka srsti – krátká/dlouhá – genové varianty FGF5 genu
  • přítomnost/nepřítomnost kudrlin – genové varianty KRT71 genu (tento test Genomia neprovádí)
  • přítomnost/nepřítomnost znaků: výrazného vousu a obočí, charakteristického pro hrubosrsté psy – genové varianty RSPO2 genu

.

Reference:

Cadieu E, Neff M, Quignon P, Walsh K, Chase K, Parker HG, Vonholdt BM, Rhue A, Boyko A, Byers A, et al.: Coat variation in the domestic dog is governed by variants in three genes. 2009;326:150-153.

D. J. E. Housley, P. J. Venta: The long and the short of it: evidence that FGF5 is a major determinant of canine ‘hair'-itability, Animal Genetics, August 2006

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH