Testování koček: Lokus A

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Lokus A (Aguti) u koček

Označení aguti je obecné označení pro barvu původních nebo divokých typů mnoha zvířecích druhů např. myši, potkani, morčata, králíci. Gen, který je zodpovědný za regulaci distribuce tmavého pigmentu (eumelaninu) se nazývá ASIP (agouti signaling protein). Aguti alela je označována A, tato alela je dominantní. Aguti zbarvení se projevuje střídáním tmavých a světlých pruhů u jednotlivých chlupů - ticking. Alela označovaná a-nonaguti je příčinou jednobarevnosti (jednolitosti) srsti. V souvislosti s jednolitým zbarvením srsti u koček byla popsána deleční mutace 2 bp v exonu ASIP genu (Eizirik et al. 2010). Tato mutace se dědí recesivně. Srst jedince s genotypem a/a je zbarvena jednolitě a případná kresba není patrná.

Genotypy:

  • A/A - aguti zbarvení - chlupy mají tzv. ticking
  • A/a - aguti zbarvení - jedinec přenáší non-aguti alelu na potomstvo
  • a/a - jednolité zbarvení srsti
Příklad kočičky s genotypem a/a:
Locus A - aa

.

Genotypy A/A nebo A/a umožňují projev kresby na srsti kočky. Za případnou přítomnost kresby zodpovídá T lokus ( alelická série Ta ˃Ts˃Tm˃ tb). Test na lokus A nedává informaci o typu kresby. U koček jsou známy následující typy kreseb odpovídající uvedeným alelám:

  • habešská kresba (ticked tabby) - chlup kočky je pruhovaný, srst je tmavší podél páteře (tzv. úhoří pruh)
ticked_tabby
silver ticked taby
  • tečkovaná kresba (spotted tabby)
teckovani
blue spotted tabby
  • tygrovaná kresba (mackerel tabby)
tygrovani
black mac tabby
  • mramorovaná kresba (blocked tabby) - oválné skvrny či silnější pruhy než u tygrování
mramorovani
silver classic taby back

.

Citace:

Eizirik, E., N. Yuhki, W. E. Johnson, M. Menotti-Raymond, S. S. Hannah et al., 2003 Molecular genetics and evolution of melanism in the cat family. Curr. Biol. 13: 1-20.

Lyons, L. A., S. J. Bailey, K. C. Baysac, G.Byrns, C. A. Erdman et al., 2006 The Tabby cat locus maps to feline chromosome B1. Anim. Genet. 37: 383-386.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH