Testování koček: Lokus B feline

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Související testy

Lokus B (Brown - čokoládová, skořicová)

Lokus B ovlivňuje hnědé zbarvení. Za hnědé zbarvení srsti odpovídají varianty v TYRP1 genu (tyrosinase-related protein 1). U koček byla popsána série alel B˃b˃bl.

Alela B je původní (wild type) a podmiňuje tmavé zbarvení; B alela je v této sérii dominantní.

V souvislosti s b-alelou (chocolate - čokoládově hnědá) byly popsány varianty c.8C˃G (p.A3G) a c.1262+5G˃A.

Varianta c.298C˃T (p.R100X) byla popsána v souvislosti s alelou bl (cinnamon - skořicová) (Lyons et al. 2005).

Hnědé a skořicové zbarvení je děděno autosomálně recesivně, tj. fenotyp se projeví pouze u jedinců, kteří zdědili tyto b-alely od svých rodičů. Jedinec s genotypem b/b má čokoládově hnědé zbarvení. Jedinec s genotypem bl/ bl je zbarven světle hnědě (skořicově).

Příklad skořicové barvy:

cinnamon

.

Příklad čokoládové barvy:

chocolate

.

Genotypy:

  • B/B jedinec nepřenáší alelu b (pro čokoládové zbarvení) ani alelu bl (cinnamon - skořicová)
  • B/b přenašeč alely b (čokoládová)
  • B/bl přenašeč alely bl (skořicová)
  • b/b jedinec s čokoládově hnědým zbarvením (homozygot pro čokoládovou alelu - jedinec vždy předá tuto alelu na potomky)
  • b/bl jedinec sčokoládově hnědým zbarvením, přenašeč alely bl (skořicová)
  • bl/bl jedinec se skořicovým zbarvením (homozygot pro skořicovou alelu - jedinec vždy předá tuto alelu potomky)

Citace:

Lyons, L. A., I. T. Foe, H. C. Rah and R. A. Grahn, 2005 Chocolate coated cats: TYRP1 mutations for brown color in domestic cats. Mamm. Genome 16: 356-366.

Schmidt-Küntzel, A., E. Eizirik, S. J. O'Brien and M. Menotti-Raymond, 2005 Tyrosinase and tyrosinase related protein 1 alleles specify domestic cat coat color phenotypes of the albino and brown loci. J. Hered. 96: 289-301.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH