Testování koček: Lokus C

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Lokus C - Color Point restriction (siamská, burmská alela)

Alely lokusu C patří do tzv. albinotické série: C (full color) > cb (burmese) = cs(siamese) > c (complete albido). Gen TYR kóduje enzym tyrosinázu, který je nezbytný pro produkci melaninu. V tomto genu byly identifikovány mutace zodpovědné za produkci pigmentů vytvářející zbarvení typické pro siamské a burmské kočky (pigmentovaná srst se nachází zejména na koncových částech těla s nižší teplotou (obličej, nohy a ocas), ostatní části těla jsou zbarveny velmi slabě až bíle).

Původní (wild type) alela nazývaná C je dominantní k alele cb (burmese), která je zase nekompletně dominantní k alele cs (siamese). Alela C způsobuje plnobarevnost (tzv. full color), tedy maximálně možný stupeň pigmentace.

Mutace c.901G˃A (p.G301R), vedoucí k alele cs (siamese), způsobuje snížení pigmentace srsti na zbarvení himalájské neboli siamské. U jedince s genotypem cs/cs dochází fenotypově k redukci barvy a vzniku odznaků; barva očí je modrá:

siamise

.

siamise eyes

.

Alela cb (burmese) způsobená mutací c. 679G˃T (p.G227W) částečně snižuje intenzitu pigmentace zbarvení na barmské. Jedná se o zbarvení s odznaky, přičemž barva těla je jen částečně světlejší. Zbarvení černé kočky se vlivem přítomnosti genotypu cb/ cb změní na hnědé zbarvení tzv. tmavě sépiová hněď; barva očí je jantarová nebo žlutá:

burmese

.

burmese eyes

.

Jedinci s genotypem cs/cb mají střední zbarvení srsti - mink (zbarvení norka).

Genotypy:

  • C/C full color, jedinec nepřenáší alelu cs (siamese) ani cb (burmese)
  • C/cb full color, přenašeč alely cb (přenašeč zbarvení tzv. sépiová hněď)
  • C/cs full color, přenašeč alely cs (přenašeč zbarvení typického pro siamské kočky - tzv. snížení pigmentace srsti - color point restriction)
  • cb/cb jedinec s burmským zbarvením (homozygot pro alelu cb (burmese), jedinec předává tuto alelu na všechny své potomky)
  • cs/cs jedinec se siamským zbarvením (homozygot pro alelu cs (siamese), tento jedinec předává alelu cs na všechny své potomky)
  • cb/cs jedinec se zbarvením norka (mink)

Molekulárně genetický test odhalí i případné přenašeče alely cs (siamese) a cb (burmese).

Vzácná ca alela TYR genu vedoucí k fenotypu bílého zbarvení srsti s modrýma očima není tímto testem detekována.

V souvislosti s albinismem byla popsána delece cytosinu v pozici 975 exonu 2 TYR genu, studii byly podrobeny albinističtí jedici s modrýma očima (Imes et al. 2006).  Za bílé zbarvení srsti mohou i geny tzv. W lokusu, v tomto případě je bílé zbarvení srsti, způsobeno jinými geny než genem TYR.

.

Citace:

Lyons, L. A., I. T. Foe, H. C. Rah and R. A. Grahn, 2005 Chocolate coated cats: TYRP1 mutations for brown color in domestic cats. Mamm. Genome 16: 356-366.

Schmidt-Küntzel, A., E. Eizirik, S. J. O'Brien and M. Menotti-Raymond, 2005 Tyrosinase and tyrosinase related protein 1 alleles specify domestic cat coat color phenotypes of the albino and brown loci. J. Hered. 96: 289-301.

Imes, D. L., Geary L. A.,  Grahn R. A., Lyons L. A. 2006 Albinism in the domestic cat (Felis catus) is associated with a tyrosinase (TYR) mutation, Amimal Genetic, 37, 175-178

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH