Testování psů: Mukopolysacharidóza VI u trpasličího pinče

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Mukopolysacharidóza VI u trpasličího pinče

Mukopolysacharidóza VI je lysozomální střádavé onemocnění, při kterém dochází k hromadění mukopolysacharidů (glykosaminoglykanů – dermatanu, heparanu a chondroitin sulfátu) v lysozomech. Hromadění mukopolysacharidů má za následek buněčnou a orgánovou dysfunkci. Je důsledkem nedostatku lysozomálního enzymu N-acetylgalaktosamin 4-sulfatázy (arylsulfatázy B). Klinické příznaky zahrnují zpomalení růstu, obličejovou dysmorfii, kosterní deformace, zákal rohovky a zesílení zvukových fenoménů při dýchání.

U trpasličího pinče je toto onemocnění způsobeno missense mutací c.910G>A v genu ARSB, který kóduje enzym arylsulfatázu B.

Mutace je děděna autozomálně recesivním způsobem. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen. Přenašeči mutovaného genu jsou klinicky zdraví, mutaci však přenášejí na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % potomků zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou tedy postiženi tímto onemocněním.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Raj, K., Berman-Booty, L., Foureman, P., Giger, U. : ARSB gene variants causing Mucopolysaccharidosis VI in Miniature Pinscher and Miniature Schnauzer dogs. Anim Genet :, 2020. Pubmed reference: 32985704

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH