Testování psů: Mukopolysacharidóza VII u brazilských teriérů

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Mukopolysacharidóza VII u brazilských teriérů

Mukopolysacharidóza VII je lysozomální střádavé onemocnění, při kterém dochází k hromadění mukopolysacharidů (glykosaminoglykanů – dermatanu, heparanu a chondroitin sulfátu) v lysozomech. Hromadění je důsledkem nedostatku lysozomálního enzymu hydrolázy beta-glukuronidázy. Klinické příznaky zahrnují obličejovou dysmorfii (již u štěňat ve věku 4 týdnů je patrné zkrácení a rozšíření tlamy a nízko nasazené uši), difuzní zákal rohovky, přítomnost glykosaminoglykanů v moči, kostní léze, nedostatečný růst těla oproti hlavě, později kloubní potíže, až neschopnost stát. Mohou se vyskytnout i různé srdeční abnormality. Postižení psi mají velmi nízkou aktivitu beta-glukuronidázy, zatímco přenašeči mají 40 - 60% aktivitu tohoto enzymu ve srovnání s normálními zdravými psy.

Příčinou onemocnění u brazilských teriérů je missense mutace c.866C>T v genu kódujícím hydrolázu beta-glukuronidázu (GUSB).

Mutace je děděna autozomálně recesivním způsobem. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen. Přenašeči mutovaného genu jsou klinicky zdraví, mutaci však přenášejí na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % potomků zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou tedy postiženi tímto onemocněním.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Hytönen, M.K., Arumilli, M., Lappalainen, A.K., Kallio, H., Snellman, M., Sainio, K., Lohi, H. : A novel GUSB mutation in Brazilian terriers with severe skeletal abnormalities defines the disease as mucopolysaccharidosis VII. PLoS One 7:e40281, 2012. Pubmed reference: 22815736.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH