Testování psů: NCCD

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Cerebelární abiotrofie u bíglů

Cerebelární abiotrofie (NCCD) je neurodegenerativní onemocnění popsané u několika psích plemen včetně bíglů.
NCCD je onemocnění charakterizované řadou klinických příznaků způsobujících dysfunkci mozečku, jako je disymetrická ataxie, široce založený postoj, ztráta rovnováhy a tělní třes. U bíglů jsou neurologické příznaky patrné již okolo tří týdnů věku. Postižená štěňata vykazují abnormálně široký postoj, ztrátu rovnováhy, nesymetrickou chůzi s neschopností regulovat rychlost a rozsah pohybu. Většina štěňat trpících NCCD je uspána v krátké době po zjištění prvních projevů této choroby.
Hlavní histopatologické nálezy mozečku, které charakterizují onemocnění NCDD u bíglů, jsou rozsáhlé degenerace vedoucí ke ztrátě Purkyňových buněk a sekundární léze v granulární vrstvě.
NCCD u bíglů je způsobená mutací c.5855_5862del SPTBN2 (Forman et al., 2012).
Klinické příznaky cerebelární abiotrofie jsou známy i u jiných plemen - Rhodézský ridgeback, Samoyed, Irský setr. U těchto plemen zatím nebyla nalezena kauzální mutace. Popsaná mutace v genu GRM1 je spojena s neonatální mozečkovou ataxií (BNAt) u plemene Coton de Tulear.
Mutace způsobující NCCD je děděna autosomálně recesivně. Nemoc se tedy projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označování P/P (positivní / positivní). Provedení molekulárně genetického testu může sloužit k potvrzení diagnózy. Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/ pozitivní, heterozygoté), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem mutaci na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) bude teoreticky 25% potomků zdravých, 50% potomků budou přenašeči a 25% potomků zdědí od svých rodičů mutované geny a budou tedy postiženi chorobou NCCD.

.

Reference:

Forman et al.: Genome-wide mRNA sequencing of a single canine cerebellar cortical degeneration case leads to the identification of a disease associated SPTBN2 mutation. BMC Genetics 2012

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH