Testování psů: Parentita ke genetickému SNP profilu - pro potomky

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 25 pracovních dnů
Cena za 1 test: 5.00 $ bez DPH

Při objednání parentity ke genetickému profilu pro potomky Vám bude do objednávky automaticky přidáno vyšetření Prémiový SNP DNA profil (ISAG 2020) v ceně 1690 Kč (nebo 1200 Kč je-li součástí balíčku testů). Stanovení genetického profilu jedince je pro určení parentity nezbytné, neboť příbuznost jedinců se určuje na základě porovnání jejich genetických profilů. Genomia v rámci stanovení genetického profilu dle ISAG2020 testuje 231 markerů.

Pro posouzení příbuznosti rodiny – potomka, otce, matky – je nutné stanovit genetický profil všech účastníků. Výstupem jsou čtyři certifikáty – tři s genetickým profilem a jeden s ověřením parentity.

Ověření parentity se provádí porovnáním genetických profilů zúčastněných jedinců – potomka, otce, matky. Ověření maternity nebo paternity není jednoznačné, pokud není porovnávána celá rodina. Pro ověření paternity s vysokou pravděpodobností je potřeba vzorek obou rodičů. Jedinci jedné rasy jsou si totiž vzájemně velmi podobní a liší se jen v několika markerech (mikrosatelitech).

.

Mohu dodat pro ověření parentity již stanovený genetický profil?

Místo vzorku ke stanovení genetického profilu je možné dodat již hotový stanovený genetický profil. Je-li jeden z posuzovaných genetických profilů stanoven v jiné laboratoři, Genomia účtuje poplatek 150 Kč (včetně DPH) za zpracování externího genetického profilu (poplatek najdete v ceníku našich ostatních služeb). Externí profil je třeba dodat v pdf a csv formátu.

Každý externí profil se posuzuje individuálně. Genomia má právo externí profil pro ověření rodičovství odmítnout. Genomia preferuje externí profil, který stanovila laboratoř účastnící se ISAG testů kontroly kvality s výsledkem "rank 1" - to je úspěšnost testů na 98 % až 100 %. Na vyžádání by vám měla každá laboratoř účastnící se ISAG testů kvality svůj certifikát doložit. ISAG certifikát vypadá takto, uprostřed je uveden výsledek "Absolute genotyping accuracy rank: 1":

2018-2019_Dog-ISAG

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 25 pracovních dnů
Cena za 1 test: 5.00 $ bez DPH