Testování psů: PMDS

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Syndrom perzistujícího Müllerova vývodu (PMDS) u malých kníračů

Syndrom perzistujícího Müllerova vývodu (PMDS, Persistent Mullerian duct syndrome) je pohlavně omezené onemocnění, při kterém se u samců vyvine část samičího reprodukčního traktu. Postižení samci mohou mít dělohu, vejcovody, děložní čípek a dokonce i část vagíny, která vstupuje do prostaty. Důsledkem této anomálie je zpravidla jednostranný nebo oboustranný kryptorchismus (porucha sestupu varlat do šourku) a jeho následky, jako neplodnost a zvýšené riziko rakoviny varlat. Častou komplikací jsou záněty, např. pyometra (zánět dělohy) a související projevy – polydipsie, polyurie, nechutenství.

Během normálního embryonálního vývoje dochází u samců k regresi Müllerova vývodu, kterou indukují Anti-Müllerův hormon (AMH) a jeho receptor (AMHR2). Autozomálně recesivní nonsense mutace, konkrétně záměna z C na T (c.241C> T; p.R81 *) v AMHR2, byla identifikována u malých kníračů. Zda mohou touto mutací trpět i jiná plemena, se dosud neví. Výsledkem mutace je, že AMHR2 není vůbec exprimován, a regrese Müllerových kanálků během embryonálního vývoje u postižených samců selhává. U samic s touto mutací se vyvíjejí normální samičí genitálie.

Způsob dědičnosti tohoto onemocnění je autozomálně recesivní. Onemocnění se projeví u recesivních homozygotů samců, kteří zdědili mutovanou alelu od obou svých rodičů. U recesivních homozygotů samic se onemocnění neprojeví, ale přenáší mutovanou alelu na své potomstvo. Heterozygot je jedinec, který získal mutovanou alelu pouze od jednoho ze svých rodičů, nevykazuje žádné příznaky a je klinicky zdravý. Mutovanou alelu však může přenášet na své potomstvo.

Jelikož se v populaci vyskytují skrytí přenašeči tohoto onemocnění, doporučují se genetické testy, které dokáží odhalit genotyp zvířete a pomohou zabránit nechtěnému šíření tohoto onemocnění.

.

Reference:

Pujar, S., Meyers-Wallen, VN.: A molecular diagnostic test for persistent Müllerian duct syndrome in miniature schnauzer dogs. Sex Dev 3:326-8, 2009. Pubmed reference: 20051676.

Smit, M.M., Ekenstedt, K.J., Minor, K.M., Lim, C.K., Leegwater, P., Furrow, E.: Prevalence of the AMHR2 mutation in Miniature Schnauzers and genetic investigation of a Belgian Malinois with persistent Müllerian duct syndrome. Reprod Domest Anim 53:371-376, 2018. Pubmed reference: 29194807.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH