Testování psů: POAG u PBGV

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Primární glaukom s otevřeným úhlem u malých hrubosrstých vendéeských bassetů (POAG)

Glaukom je rozmanitá skupina onemocnění, která postupně vedou k oslepnutí v důsledku ztráty retinálních gangliových buněk a poškození zrakového nervu. Jedná se o nejčastější příčinu slepoty a zrakového postižení u lidí i u zvířat na celém světě (Bouhenni et al., 2012). Obecně se glaukom klasifikuje jako primární (většinou dědičně podmíněný) a sekundární (vzniká v důsledku jiného poškození oka - např. - úraz, nádor a jiné) (Kotman et al., 2003).

Primární glaukom se dále dělí podle iridokorneálního úhlu (úhel mezi duhovkou, rohovkou a bělmem) na tři hlavní skupiny:

  • Primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG)
  • Primární glaukom s uzavřeným úhlem (PACG)
  • Primární kongenitální glaukom (PCG)

POAG u malých hrubosrstých vendéeských bassetů je způsoben mutací genu ADAMTS17. Jedná se o inverzní mutaci, při níž dochází k vyštěpení části chromosomu, jejímu převrácení a následnému napojení. Důsledkem je narušení funkce dotyčného genu. Gen ADAMTS17 je členem rodiny ADAMTS extracelulárních proteáz. Mutace pravděpodobně narušuje enzymatickou funkci proteinu.

Onemocnění se vyznačuje malým, avšak trvalým zvýšením nitroočního tlaku a subluxací čočky. Počáteční klinické příznaky se projevují u 3 – 4 letých psů obou pohlaví. Zhruba u třetiny případů se objevuje tzv. afakický půlměsíc spojený se subluxací čočky. V pozdních stádiích nemoci dochází k rozšíření bulbu, degeneraci sítnice a deformaci papily zrakového nervu. Tento typ POAG není bolestivý, a tak si majitelé všimnou postižení svého psa až při nápadném zvětšení bulbu nebo problémech s viděním.

Mutace způsobující primární glaukom s otevřeným úhlem u malých hrubosrstých vendéeských bassetů je děděna autosomálně recesivně. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen; tito jedinci se označují P/P (positivní / positivní). Přenašeči mutovaného genu (N/P, tzn. negativní / positivní) jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (N/P) bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých (N/N), 50 % potomků přenašečů (N/P) a 25 % potomků (P/P) zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou postiženi POAG.

.

Citace:

A. BOUHENNI, Rachida, Jeffrey DUNMIRE, Abby SEWELL a Deepak P. EDWARD. Animal Models of Glaucoma. Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2012, vol. 2012, s. 1-11. DOI: 10.1155/2012/692609. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2012/692609/

KOTTMAN J, Raušer P, Kecová H, Trnková P, Krisová Š. Veterinární oftalmologie. 1. vyd. Brno: Noviko, 2003, 198 s.

Bedford, P.G.: Open-angle glaucoma in the Petit Basset Griffon Vendeen. Vet Ophthalmol 20:98-102, 2017. Pubmed reference: 26945802

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH