Testování psů: PRA1

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

PRA u malých kníračů

Progresivní retinální atrofie (PRA) tvoří velkou skupinu dědičných onemocnění, která jsou hlavní příčinou slepoty u různých plemen psů. Jedinci postižení PRA vykazují v průběhu onemocnění podobnou sekvenci klinických abnormalit. Příznaky začínají noční slepotou, po které následuje postupná ztráta denního vidění a případná slepota za všech světelných podmínek. Rutinní oční vyšetření odhalují postupné ztráty světločivných buněk sítnice (retiny) z důvodu jejich degenerace nebo „atrofii“ sítnice, která dává název tomuto onemocnění.

Pod souhrnným názvem „PRA“ se skrývá řada onemocnění způsobená již známými, ale také neznámými a dosud necharakterizovanými genetickými abnormalitami – mutacemi, které PRA způsobují. U malých kníračů byly doposud identifikovány tyto formy PRA:

Typ A je známý již od roku 2000, ale v populaci kníračů je velmi vzácný -  žádný z případů posledních let nebyl způsoben mutací PRA typu A.

Na základě objevu PRA typu B byl roku 2018 vytvořen genetický test, který v rámci celého světa prováděla pouze laboratoř OptiGen (nyní Mars Veterinary). Ve světle novějších zjištění se však tento test nejeví příliš přesvědčivě. Mutace genu PPT1, která byla navržena jako odpovědná za vznik PRA typu B, totiž s největší pravděpodobností nemá přímou souvislost s oční vadou a byla hlášena pouze 79% penetrace této genové varianty. Test navíc není podložen dostatečným množstvím klinických studií. Nedávno byla zjištěna genetická asociace mezi mutací genu PPT1 a velmi dobře známým kandidátním genem pro neuronální ceroidní lipofuscinózu (NCL). Skutečná kauzalita tohoto typu onemocnění však zůstává neznámá.

V roce 2020 byly objeveny další dva geneticky odlišné typy, PRA1 s rychlejším a poměrně homogenním nástupem klinických příznaků kolem 4 let věku a „mírnější“ PRA2 s pomalejší progresí a průměrným věkem nástupu kolem 7 let. Zatímco defekt pro PRA2 byl mapován na chromozomu X a k přesnému určení kauzální mutace budou potřeba další šetření většího množství případů, pro PRA1 byla indentifikována jediná plně penetrující genová varianta a byl navržen nový genetický test.

.

PRA1

PRA1 je způsobena mutací genu pro transkripční faktor HIVEP3, který se nachází na chromosomu 15. Efektem mutace g.1,432,293G>A v HIVEP3 je zisk funkce vedoucí k nadměrné expresi dvou cílových genů sítnice, EDN2 a COL9A2, jehož výsledkem je degenerace fotoreceptorů sítnice.

Způsob dědičnosti mutace je autosomálně recesivní. Projeví se pouze u jedince, který zdědil mutovanou alelu od obou svých rodičů (recesivní homozygot). Heterozygot je jedinec, který získal mutovanou alelu pouze od jednoho ze svých rodičů, nevykazuje žádné příznaky a je klinicky zdravý. Mutovanou alelu však může přenášet na své potomstvo. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovanou alelu a budou tedy postiženi PRA1.

Genetický test PRA1 je velmi kvalitně navržen. Genová varianta HIVEP3 má úplnou penetraci a dobře odpovídá klinickým projevům i studii exprese. Výsledky tohoto testu jsou určeny jako pomoc chovatelům při výběru vhodného chovného páru, aby se předešlo spojením, která by vedla k narození štěňat postižených PRA1.

Jelikož data ukazují, že plemeno malý knírač je ovlivněno více geneticky odlišnými formami PRA, genetický test pro PRA1 nemůže vysvětlit všechny případy onemocnění. Kromě PRA A, B a 1 se předpokládá ještě minimálně jeden další typ PRA – X-vázaná PRA2 a možná i více.

.

Reference:

Kaukonen, M., Quintero, I.B., Mukarram, A.K., Hytönen, M.K., Holopainen, S., Wickström, K., Kyöstilä, K., Arumilli, M., Jalomäki, S., Daub, C.O., Kere, J., Lohi, H.: A putative silencer variant in a spontaneous canine model of retinitis pigmentosa. PLoS Genet 16:e1008659, 2020.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH