Testování psů: PRA3

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

PRA3 u tibetských teriérů a tibetských španělů

Progresivní retinální atrofie (PRA) je termín používaný pro skupinu dědičně podmíněných onemocnění sítnice, charakterizovaných degenerací fotoreceptorů. Nejdříve dochází k degeneraci tyčinek, vedoucí k noční slepotě a poruše prostorového vidění. Špatná koordinace ve tmě a vrážení do předmětů je často prvním symptomem, který majitel rozeznává. Následná degenerace čípků pak způsobuje šedý zákal a celkovou ztrátu zraku.

U více než 100 plemen psů byly diagnostikovány různé formy PRA, které vykazují podobné příznaky. Mezi jednotlivými plemeny i jedinci se však liší v etiologii, věku nástupu a rychlosti progrese. Doposud bylo identifikováno 19 různých mutací typických pro konkrétní plemena a stále jsou objevovány nové. Většina plemen psů na identifikaci přesné mutace odpovědné za PRA teprve čeká.

U tibetských teriérů (TT) a tibetských španělů (TS) byla identifikována mutace genu FAM161A. Tato mutace je patrně hlavní příčinou PRA u TS a TT. Jedná se o inzerci sekvence SINE (short interspersed nuclear element) v oblasti exonu 5. Inzerce způsobuje posun čtecího rámce, což vede k předčasnému zařazení stop kodonu a zkrácení proteinového produktu. Onemocnění u tibetských španělů a tibetských teriérů se označuje jako PRA3 a zdá se, že je omezeno pouze na tato dvě příbuzná plemena. Věk nástupu PRA3 je relativně pozdní, objevuje se až okolo pátého roku života.

Dědičnost této mutace je autozomálně recesivní, což znamená, že musí být přítomny dvě kopie defektního genu (jeden od každého z rodičů), aby byl pes touto chorobou postižen. Jedinci s jednou kopií jsou označovaní jako přenašeči. Nevykazují žádné známky onemocnění, mohou ale defektní gen přenést na své potomky. Při krytí přenašeče se zdravým jedincem vznikne 50 % přenašečů a 50 % zdravých jedinců. Křížením dvou přenašečů vznikne 50 % přenašečů, 25 % zdravých a 25 % postižených potomků. V případě krytí přenašeče s postiženým jedincem, vznikne 50 % přenašečů a 50 % postižených jedinců.

Toto onemocnění je neléčitelné, ale je možné eliminovat jeho rozšíření v psí populaci díky genetickému testování a vhodného výběru rodičů budoucích štěňat. Genetický test stačí provést pouze jednou za život zvířete, protože genotyp se s rostoucím věkem nemění.

.

Reference:

Downs LM, Mellersh CS (2014) An Intronic SINE Insertion in FAM161A that Causes Exon-Skipping Is Associated with Progressive Retinal Atrophy in Tibetan Spaniels and Tibetan Terriers. PLoS ONE 9(4): e93990. doi:10.1371/journal.pone.0093990

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH