Ptáci Stanovení pohlaví ptáků nadřádu běžců

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 26.00 $ bez DPH
Cena za 6+ testů: 24.70 $ bez DPH

Stanovení pohlaví ptáků zástupců nadřádu běžců

  • nandu pampového (Rhea americana) (řád pštrosi)
  • pštrosa dvouprstého (Struthio camellus) (řád pštrosi)
  • emu hnědého (Dromaius novaehollandiae) (řád kasuáři)
  • kasuára přilbového (Casuarius casuarius) (řád kasuáři)
  • kiviho jižního (Apteryx australis)  (řád kiviové)

Pohlaví ptáků je určeno pohlavními chromozomy Z a W. Samice jsou heterogametické (na rozdíl od člověka) a jejich chromozomová sada obsahuje kombinaci pohlavních chromozomů ZW. Samci jsou homogametičtí, jejich chromozomová sada obsahuje chromozomy ZZ.  Na základě prokázání přítomnosti či absence W chromozomu či specifické sekvence W chromozomu lze určit pohlaví neznámého jedince.

Ptačí druhy jsou z hlediska taxonomie rozděleny do 2 skupin - běžce (Paleognathae) a letce (Neognathae). Mezi běžce jsou řazeny tinamy (Tinamiformes), kiviové (Apterygiformes), kasuáři (Casuariiformes), nanduové (Rheiformes) a pštrosi (Struthioniformes).

Ptáci obecně byli rozděleni na dvě skupiny na základě morfologie lebky. V případě běžců je lebeční báze paleognátního typu u letců se jedná o neognátní typ. Tato klasifikace byla potvrzena i na molekulární úrovni hybridizací DNA a sekvenováním mitochondriálních i RNA genů (Sibley a Ahlquist 1990, van Tuinen et al. 1998, 2000). Analýza DNA byla využita také pro vytvoření taxonomie ptačích druhů. Mezi oběma skupinami ptáků byly zjištěny pozoruhodné rozdíly ve stavbě pohlavních chromozomů.

Letci (Neognathae) mají velmi odlišné samičí W chromozomy, které jsou relativně menší než samčí Z chromozomy, jsou vysoce heterochromatizované a replikující se později. Zatímco běžci (Paleognathae) mají zachované nejprimitivnější formy ptačích pohlavních chromozomů Z a W, které jsou velmi homomorfní (Takagi et al 1972;. de Boer 1980; Ansari et al. 1988). Obě skupiny ptáků se evolučně oddělily před 120 milióny lety (van Tuinen a Hedges, 2001). Tinamy jsou fylogeneticky umístěny jako sesterská skupinu k běžcům (van Tuinen et al 1998, 2000;. Cracraft 2001). U tinam se polovina až dvě třetiny chromozómu W skládá z heterochromatinu. Proto jsou W chromozomy tinam považováni za přechodnou etapou mezi heterochromatizovanými choromozy W běžců a velmi euchromatizovanými W chromozomy skupiny letců. Zjištění bylo potvrzeno i cytogenetickými studiemi na úrovni meotického párování chromozómů.

Metoda FISH (Fluorescent in-situ hybridization) byla využita k porovnání Z chromozomu kuřete a emu a odhalila zachování rozsáhlé homologie mezi Z a W chromozomy na molekulární úrovni u emu hnědého (Dromaius novaehollandiae) (Shetty et al. 1999). Homologie byla také potvrzena v případě porovnání pohlavních chromozomů emu, pštrosa a kasuára přilbového. U běžců jsou Z a W chromozomy homomorfní s výjimkou některých nepatrně odlišných regionů (Ogawa et al 1998.; Nishida-Umehara et al. 1999; Shetty et al. 2002), které jsou úspěšně využívány pro stanovení pohlaví molekulárně genetickými metodami.

.

References:

Ansari HA, Takagi N, Sasaki M (1988) Morphological differentiation of sex chromosomes in three species of ratite birds. Cytogenet Cell Genet 47:185-188

Cracraft J (2001) Avian evolution, Gondwana biogeography and the Cretaceous-Tertiary mass extinction event. Proc R Soc Lond B 268:459-469

de Boer LEM (1980) Do the chromosomes of the kiwi provide evidence for a monophyletic origin of the ratites? Nature 287:84-85

Huynen L, Craig D, Millar R, Lmbert DM (2002) A DNA test to sex ratite birds. Molecular Ecology, 11, 851-856

Nishida-Umehara C, Fujiwara A, Ogawa A, Mizuno S, Abe S, Yoshida MC (1999) Differentiation of Z and W chromosomes revealed by replication banding and FISH mapping of sex-chromosome-linked DNA markers in the cassowary (Aves, Ratitae). Chromosome Res 7:635-640

Ogawa A, Murata K, Mizuno S (1998) The location of Z- and W-linked marker genes and sequence on the homomorphic sex chromosomes of the ostrich and the emu. Proc Natl Acad Sci USA 95:4415-4418

Shetty S, Griffin DK, Graves JAM (1999) Comparative painting reveals strong chromosome homology over 80 million years of bird evolution. Chromosome Res 7:289-295

Shetty S, Kirby P, Zarkower D, Graves JAM (2002) DMRT1 in a ratite bird: evidence for a role in sex determination and discovery of a putative regulatory element.Cytogenet Genome Res 99:245-251

Sibley CG, Ahlquist JE (1990) Phylogeny and classification of birds: a study in molecular evolution. Yale University Press, New Heaven

Takagi N (1972) A comparative study of the chromosome replication in 6 species of birds. Jpn J Genet 47:115-123

Takagi N, Itoh M, Sasaki M (1972) Chromosome studies in four species of Ratitae (Aves). Chromosoma 36: 281-291

van Tuinen M, Sibley CG, Hedges SB (1998) Phylogeny and biogeography of ratite birds inferred from DNA sequences of the mitochondrial ribosomal genes. Mol Biol Evol 15:370-376

van Tuinen M, Sibley CG, Hedges SB (2000) The early history of modern birds inferred from DNA sequences of nuclear and mitochondrial ribosomal genes. Mol Biol Evol 17:451-457

van Tuinen M, Hedges SB (2001) Calibration of avian molecular clocks. Mol Biol Evol 18:206-213

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 26.00 $ bez DPH
Cena za 6+ testů: 24.70 $ bez DPH