Testování psů: Skvrnitost

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Související testy

Bílé skvrny u psů

Barva srsti psů byla pravděpodobně jednou z prvních vlastností, které byly během domestikace změněné. Jak naznačují psané záznamy a portréty psů, bílé skvrny se u psů objevovaly již před několika tisíci lety. Rozsáhlá různorodost bílých skvrn u psů je způsobena genetickými faktory a stochastickými účinky během vývoje melanocytů. Bílé skvrny označují nepřítomnost melanocytů ve vlasových folikulech nebo v kůži.

Byl definován genový lokus S, lokalizovaný s genem MITF, který je spojen s přítomností bílých skvrn v srsti psů. MITF kóduje transkripční faktor, který řídí vývoj a migraci melanocytů. Exprese proteinu MITF je tedy zásadním faktorem pro pigmentaci srsti. Absence pigmentu je tudíž způsobena nepřítomností melanocytů, nikoliv selháním biochemických reakcí požadovaných pro syntézu pigmentů.

Popsány byly čtyři různé alely přítomné na lokusu S, jejichž účinky představují škálu fenotypů:

  • jednobarevný, čistá barva bez bílých znaků (S, Solid)
  • malé bílé skvrny často tvořící bílý límec nebo břicho, např. u plemene bernský salašnický pes nebo basenji (si, Irish spotting)
  • rozsáhlé bílé skvrny, např. u plemene bígl nebo foxteriér (sp, Piebald-coloured)
  • extrémní bílé skvrny, zcela bílá srst (sw, White)

Se vznikem bílých skvrn jsou spojené 4 mutace: tři související s promotorem MITF-M (inzerce SINE, mutace SNP # 21, polymorfismus s proměnnou délkou - Lp) a jedna v MITF-1B (12 bp delece v exonu 1B). Žádná z těchto mutací však není jedinou kauzální mutací pro extrémní bílou. Fenotyp je výsledkem kombinace více mutací v oblasti MITF.

Genomia nabízí genetický test pro zjištění mutace g.21836232_21836427ins>del MITF genu. Vlivem mutace dochází k zařazení krátkého nukleotidového elementu SINE (short interspersed nuclear element), resp. SINEC-Cf element. Psi s vloženým SINE vykazují buď extrémní bílé skvrny (sw/sw) nebo zbarvení Piebald (sp/sp). U psů se zbarvením Irish spotting (si/si) a u psů bez bílých skvrn (S/S) se element SINE nevyskytuje.

Zdá se, že dědičnost mutace je autozomálně semidominantní. U homozygotních psů s oběma kopiemi mutace (získaných po obou rodičích) je fenotyp s extrémními bílými skvrnami (sw/sw), heterozygoti (s jednou kopií mutace) jsou částečně jednobarevní a částečně s bílými skvrnami, tzv. Flash (S/sw). Flash je často nazýváno jako Pseudoirish spotting, jelikož je velmi podobné zabarvení Irish spotting.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH