Testování psů: STGD

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Stargardtova choroba u labradorských retrívrů

Stargardtova choroba je dědičné degenerativní onemocnění sítnice způsobující zhoršení zraku až úplnou slepotu. Charakteristické je ukládání lipofuscinu a metabolitů vitaminu A v retinálním pigmentovém epitelu a oslabení cév vyživujících sítnici. To vede k postupné degeneraci tyčinek a čípků. Projevy jsou patrné především u starších psů, kteří mají rozšířené zornice a abnormální reakci reflexů na oslnění. Výrazně je narušeno jak denní vidění, tak i vidění za šera.

Onemocnění je způsobeno loss-of-function mutací v genu ABCA4. Jedná se inzerci C (c.4176insC), která vede k posunu čtecího rámce a k předčasnému zařazení stop kodonu v exonu 28 (p.F1393Lfs*1395). Gen ABCA4 kóduje membránový transportní protein lokalizovaný na vnějších segmentech čípkových a tyčinkových fotoreceptorů, vlivem mutace však dochází ke zkrácení tohoto proteinu a ke ztrátě jeho funkce.

Způsob dědičnosti mutace je autozomálně recesivní. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen. Přenašeči mutovaného genu jsou klinicky zdraví, mutaci však přenášejí na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % potomků zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou tedy postiženi tímto onemocněním.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Mäkeläinen, S., Gòdia, M., Hellsand, M., Viluma, A., Hahn, D., Makdoumi, K., Zeiss, C.J., Mellersh, C., Ricketts, S.L., Narfström, K., Hallböök, F., Ekesten, B., Andersson, G., Bergström, T.F. : An ABCA4 loss-of-function mutation causes a canine form of Stargardt disease. PLoS Genet 15:e1007873, 2019. Pubmed reference: 30889179. DOI: 10.1371/journal.pgen.1007873.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH