Testování psů: TNS

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

TNS - Trapped Neutrophil Syndrome

Trapped Neutrophil Syndrome, tzv. syndrom uvězněných neutrofilů, je recesivní dědičné onemocnění postihující border kólie.

TNS je způsobeno delecí čtyř párů bazí GTTT v exonu 19 genu VPS13B (g.4411956_4411960delGTTT, (Shearman, Wilton 2011)), což způsobí předčasný stop kodon při syntéze proteinu. Díky této mutaci dochází k narušení správné funkce skupiny bílých krvinek - neutrofilů.
Neutrofily jsou nezbytnou součástí imunitního systému jedince. Podílí se na odstraňování bakteriálních infekcí a jsou důležitými účastníky akutní fáze zánětu. Neutrofily se tvoří v kostní dřeni a po dozrání se postupně uvolňují do krevního řečiště.
U psa postiženého TNS se sice neutrofily správně vytvoří a dozrají v kostní dřeni, ovšem nedochází k jejich uvolňování do krve. Pokud neutrofily v krevním řečišti a v tkáních chybí, jedinec se velmi těžce brání jakýmkoli infekcím. Imunitní systém pomalu selhává. Selhávání imunity se projevuje u štěňat již ve věku dvou týdnů po narození a štěňata umírají nebo bývají utracena ve věku okolo 4 měsíců. Prvními příznaky mohou být apatie, nechutenství, průjmy či špatná pohyblivost. Další příznaky závisí na druhu infekce, s kterou daný jedinec bojuje.
TNS je dědičné autozomálně recesivní onemocnění. To znamená, že onemocnění se projeví pouze u jedinců, kteří nesou dvě mutované alely. V případě spojení dvou heterozygotů bude teoreticky 25% potomků zdravých, 50% potomků budou přenašeči a 25% potomků zdědí od svých rodičů obě alely a budou postižení chorobou TNS.
U border kólií docházelo v rámci jejich šlechtění k častému inbreedingu (křížení mezi příbuznými jedinci) a tak se počet a rozšíření genetických chorob velmi zvýšilo. Všichni známí psi postižení TNS jsou potomky jednoho společného předka pocházejícího z Austrálie (Shearman, Wilton 2011). V dnešní době je mezi border kóliemi velké množství přenašečů TNS. Frekvence mutované alely byla v populaci border kólií stanovena v průměru na 0,064 (Shearman, Wilton 2011). Včasné odhalení nositele této choroby zamezí nechtěnému křížení dvou přenašečů a tak i narození postižených štěňat.
Border kólie a jejich TNS byly použity jako model při výzkumu Cohenova syndromu u lidí.

Citace:

J. R. Shearman, A. N. Wilton: A canine model of cohen syndrome: trapped neutrophil syndrome: BMC Genomics 2011, 12:258

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH