Statistický přehled IVDD a PRA-prcd u Coton de Tulearů

Statistický přehled výsledků u plemena Coton de Tulear

-> Chondrodysplázie, chondrodystrofie a degenerace meziobratlových plotének

Od srpna 2018 do února 2019 Genomia testovala 59 psů plemena  Coton de Tulear na genetický test CDPA / CDDY (IVDD)  - detekce dvou inzerčních mutací retrogenu pro fibroblastový růstový faktor FGF4 na chromozomech 12 a 18. Více informací o nemoci a testu naleznete na stránce vyšetření CDPA / CDDY IVDD.

.

V testovaném souboru byly nalezeny následující genotypy Coton de Tulearů:

  • 23 psů  CDDY/CDDY => 39 % tito psi jsou v riziku rozvoje IVDD, mutace způsobí zkrácení končetin oproti psu N/N i psu N/CDDY. Všichni potomci budou krátkonozí a v riziku IVDD.
  • 23 psů N/CDDY => 39 % tito psi jsou v riziku rozvoje IVDD, mutace způsobí zkrácení končetin oproti psu N/N. Křížením N/N a N/CDDY se narodí 50 % psů s nezkrácenými končetinami (N/N ) a 50 % psů se zkrácenými končetinami a rizikem IVDD (N/CDDY).
  • 13 psů N/N => 22 % pes bez rizika iVDD

.

Pozn. všichni Coton de Tuleaři jsou detekování jako homozygoté CDPA/CDPA - to znamená, že psi jsou přirozeně krátkonozí, jedná se o vlastnost plemena, chondrodysplázie není v připadě Coton de Tulearů nechtěná choroba.

.

-> Progresivní retinální atrofie forma prcd

Od listopadu 2018 do února 2019 Genomia otestovala 112 psů plemena  Coton de Tulear na genetický test PRA-prcd  - detekce mutace 1298G>A genu PRCD. Více informací o nemoci a testu naleznete na stránce vyšetření PRA-prcd.

.

V testovaném souboru byly nalezeny následující genotypy Coton de Tulearů:

  • 93 psů N/N => 83 %
  • 19 psů N/P => 17 % tito psi jsou přenašeči PRA-prcd
  • 0 psů P/P

.

V testovaném souboru jsou zahrnuti příbuzní i nepříbuzní psi z evropských zemí. Je zřejmé, že mutovaná alela je v populaci Coton de Tulearů výrazně rozšířena. Aby se zamezilo narození psů s oční vadou PRA-prcd, je nezbytné kontrolovat rodičovský pár před krytím. Optimální strategie je, aby jeden z rodičů byl geneticky testovaný N/N, tím pádem ve vrhu budou štěňata jen s genotypem N/N nebo N/P.

.

Plzeň, Česká republika, 12.3.2019

Tým Genomia