Testování psů: Chlamydophila spp.

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 5 pracovních dnů
Cena za 1 test: 34.00 $ bez DPH

Detekce Chlamydophila spp metodou RT-PCR

Životní cyklus chlamydie

Taxonomie

Diagnostika


Chlamydie (Chlamydiae) jsou intracelulární parazité člověka a mnoha druhů zvířat. Chlamydie nejsou vybaveny vlastním systémem ATP a ke svým metabolickým procesům využívají ATP hostitelské buňky, proto jsou nazývány též jako energetičtí parazité.

.

Životní cyklus chlamydie

Chlamydie se vyznačují unikátním růstovým cyklem, který zahrnuje infekční elementární tělísko (EB) a retikulární tělísko (RB). Elementární tělísko je metabolicky neaktivní a samo se nereprodukuje; přiblíží se k vnímavé hostitelské buňce, která jej pozře procesem podobným endocytóze zprostředkované receptorem. V útvaru zvaném endozom zůstává v průběhu celého růstového cyklu. Endozom se v důsledku opakované reprodukce zvětšuje a je v napadené buňce patrný morfologicky jako tzv. inkluzní tělísko. Po několika hodinách od vstupu do buňky se EB transformuje ve větší, neinfekční, ale metabolicky aktivní retikulární tělísko. Následně se retikulární tělíska dělí binárním dělením a poté opět kondenzují v infekční elementární tělíska. Délka růstového cyklu je závislá jak na kmenu chlamydie tak i hostitelské buňce. Obvykle trvá 48-72 hodin. Růstový cyklus chlamydií většinou končí roztržením (lýzou) buňky a výsevem infekčních elementárních tělísek. Někdy jsou intaktní inkluze vypuzovány z buňky exocytózou, která se uplatňuje také při uvolňování elementárních tělísek v případě chronické infekce.

.

Taxonomie

Dříve čeleď Chlamydiaceae zahrnovala jediný rod Chlamydia se čtyřmi druhy: C. trachomatis, C. psittaci, C. pneumoniae a C. pecorum. Na základě analýzy ribozomální RNA došlo k reorganizaci systému (taxonomie), některé druhy byly přejmenovány a některé kmeny C. trachomatis a C. psittaci byly klasifikovány jako nové druhy. Dnes čeleď Chlamydiaceae zahrnuje dva rody:

  • rod Chlamydia (C.) v němž jsou klasifikovány druhy C. trachomatis, C. suis a C. muridarum
  • rod Chlamydophila (Ch.) zahrnující druhy Ch. pneumoniae, Ch. psittaci, Ch. abortus, Ch. pecorum, Ch. felis a Ch. caviae.

Diagnostika

Spektrum diagnostických metod zahrnuje množství technik pro přímý průkaz infekční agens (např. PCR, kultivační metody) i nepřímý důkaz serologickými metodami (např. ELISA, průkaz protilátek imunofluorescencí). V laboratoři Genomia je prováděno přímé stanovení Chlamydophila ve vzorku metodou real-time PCR. Jedná se o vysoce citlivou a spolehlivou metoda, která detekuje přítomnost DNA Chlamydophila.
Pro diagnostiku infekce Chlamydophila jsou běžně používány tampony pro odběr vzorku výtěrem očí. Pro provedení vyšetření metodou PCR je velmi důležitá správná technika výtěru. Přestože je Chlamydophila intracelulární mikroorganismus, je nutné získat dostatečného množství buněk spojivky. Chlamydophila může být též prokázána z vaginálních výtěrů, výtěru konečníku, z tkání abortů; tyto vzorky jsou zřídka využívány k diagnostickým účelům.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 5 pracovních dnů
Cena za 1 test: 34.00 $ bez DPH