Testování psů: CJM

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

CJM - Kardimyopatie s juvenilní mortalitou u belgických ovčáků

Kardiomyopatie s juvenilní mortalitou (CJM) je dědičné onemocnění charakterizováno předčasným úhynem štěňat již při narození nebo v maximálním věku 6-8 týdnů. Štěňata se zpočátku vyvíjejí normálně, později nastupují nespecifické klinické příznaky. Hlavními rysy jsou např. zvracení, nerovnováha a nedostatečná koordinace pohybů (chvění, zakopávání), respirační problémy. Štěňata umírají několik dní od nástupu prvních klinických příznaků v důsledku srdečního selhání.

Toto onemocnění je způsobeno mutací c. 1054G>A  v YARS2 genu, který kóduje mitochondriální tyrosyl-tRNA syntetázu 2. Eukaryotické organismy mají dvě tyrosyl-tRNA syntetázy – cytoplasmatickou (YARS1) a mitochondriální (YARS2).  Tyto dva druhy syntetáz mají evolučně konzervované sekvenční motivy (najdeme je u zvířat, hub ale i rostlin), což poukazuje na to, jak moc je důležité pro funkci organismu zachování si správné sekvence. Mutace c. 1054G>A ovlivňuje funkci genu YARS2, brání správnému rozpoznání a vazbě na mitochondriální tRNA. Ztrátu funkce YARS2 můžeme pozorovat i u lidí, pacienti mají podobné příznaky jako belgičtí ovčáci, trpí myopatií, laktátovou acidózou, anemií a vede k předčasné smrti.

Mutace způsobující CJM je děděna autozomálně recesivním způsobem. Nemoc se projeví pouze u jedinců, kteří získali mutovaný gen od obou svých rodičů, tito jedinci se označují jako P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Genetické testování odhalí přítomnost mutované alely a do budoucna pomůže zabránit dalšímu šíření mutace.

.

Citace:

Gurtner, C., Hug, P., Kleiter, M., Köhler, K., Dietschi, E., Jagannathan, V., & Leeb, T. (2020). YARS2 Missense Variant in Belgian Shepherd Dogs with Cardiomyopathy and Juvenile Mortality. Genes, 11(3), 313.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH