Testování psů: DM pro Bernské salašnické psy

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 83.00 $ bez DPH

Degenerativní myelopatie (DM) u Bernského salašnického psa

Degenerativní myelopatie (DM) je progresivním neurodegenerativním onemocněním, které se zpravidla objevuje u široké škály psích plemen kolem osmého roku jejich života. V současnosti je dokonce známo již 124 plemen, která mohou být degenerativní myelopatií postižena (Zeng et al. 2014). Široká distribuce mutace mezi plemeny naznačuje původ již z dob, kdy plemena nebyla tak diverzifikovaná. Příznaky provázející toto onemocnění jsou velice závažného charakteru. Po 3 – 5 letech od prvního projevu nemoci většinou dochází k úmrtí postiženého jedince. Od postupné ztráty schopnosti pohybu se stav zhoršuje až do úplného ochrnutí. V mnoha případech pes bývá přibližně rok od objevení prvních symptomů utracen.

Příčinou degenerativní myelopatie je povětšinou mutace v genu superoxidismutáza 1 (SOD1 A) v jehož kódující oblasti dochází k záměně nukleotidu G za nukleotid A (c.118G>A). Superoxiddismutáza I je celkově velice problematickým genem ve kterém bylo detekováno již 160 různých mutací (Crisp et al., 2013). Na rozdíl od ostatních psích plemen Bernští salašničtí psi, kteří jsou dominantní homozygoti v tomto genu a teoreticky by měli být zdraví, mohou oproti očekávání též podlehnout DM. Právě u nich bylo zjištěno, že za toto onemocnění může být zodpovědná i úplně jiná mutace v genu SODI (SODI B). Konkrétně se jedná o záměnu nukleotidu A za nukleotid T (c.52A>T), která je mnohem vzácnější než mutace c.118G>A, a která se objevuje pouze u Bernských salašnických psů.

DM je geneticky dědičnou autozomálně recesivní chorobou, a tudíž se projevuje u jedinců, kteří od obou svých rodičů získají mutovaný gen. Raritně se však toto onemocnění může projevit i u heterozygotů, i když s mnohem menší frekvencí výskytu.

Jelikož je klinickou diagnózu možno provést až posmrtně, představuje molekulárně genetická analýza výbornou metodu pro předčasné zjištění toho, zdali je u jedince riziko, že u něj myelopatie buď propukne a nebo ji, v případě své heterozygotnosti v tomto genu, předá do dalších generací.

Dědičnost degenerativní myelopatie u Bernských salašnických psů je velice složitá, jelikož je ovlivňována dvěma mutacemi, které mohou mít navíc specifické projevy.

.

Genotypy SOD1A (c.118G>A) a SOD1B (c.52A>T) v rámci jedince

  • Zdravý jedinec (N/N) = Tested Genetically Normal = jedinec bez mutací
  • Přenašeč, případně rizikový jedinec (N/P) = Tested Genetically Carrier = heterozygot, který přenáší jednu či obě záměny, někteří přenašeči mutace mohou mít zvýšené riziko propuknutí degenerativní myelopatie
  • Postižený jedinec (P/P) = Tested Genetically Affected = recesivní homozygot, který má dvě mutace v SOD1A nebo dvě mutace v SOD1B nebo všechny čtyři mutace SOD1A i SOD1B
* test SOD1A provádí partnerská laboratoř

SOD1B

SOD1A

G/G (=N/N)

G/A (=N/P)

A/A (=P/P)

A/A

(=N/N)

N/N zdravý

N/SOD1A
(přenašeč)

SOD1A/SOD1A
(DM pozitivní)

A/T

(=N/P)

N/SOD1B 
(přenašeč)

SOD1A/SOD1B
(přenašeč obou mutací; pokud zdědil každou mutaci od jiného rodiče, je DM pozitivní)

Tento genotyp nebyl zatím
u psů nalezen.

T/T

(=P/P)

SOD1B/SOD1B 
(DM positivní)

Tento genotyp nebyl zatím u psů nalezen.

Tento genotyp nebyl zatím
u psů nalezen.

.

Křížení různých genotypů

N/N + N/N

Pokud bychom křížili dva zdravé jedince, tak ve výsledném vrhu budou všichni potomci též zdraví.

N/N + N/SOD1A

nebo

N/SOD1B

V případě křížení zdravého jedince (N/N) a heterozygotního jedince pro jednu z mutací (N/SOD1A nebo N/SOD1B) by bylo teoreticky 50% potomků zdravých (N/N), 50 % potomků by byli přenašeči (N/SOD1A nebo N/SOD1B).

N/N + SOD1A/SOD1A

nebo

SOD1B/SOD1B

Pokud bychom křížili zdravého (N/N) a postiženého jedince (SOD1A/SOD1A nebo SOD1 B/SOD1B), tak by všichni jejich potomci byli přenašeči (N/SOD1A nebo N/SOD1B).

N/SOD1A nebo N/SOD1B

+

SOD1A/SOD1A nebo SOD1B/SOD1B

Křížení přenašeče (N/SOD1A nebo N/SOD1B) a postiženého jedince (SOD1A/SOD1A nebo SOD1B/SOD1B) by teoreticky zapříčinilo vznik 50 % postižených jedinců a 50% přenašečů.

N/SOD1A + SOD1B/SOD1B

nebo

N/SOD1B + SOD1A/SOD1A

Křížení přenašeče N/SOD1A a postiženého jedince SOD1B/SOD1B dá za vznik 50% potomkům přenášejícím mutaci N/SOD1 B a 50% potomkům, kteří budou složení heterozygoti SOD1A/SOD1B. Křížením přenašeče N/SOD1B a postiženého jedince SOD1A/SOD1A vznikne 50% přenašečům N/SOD1A a 50% složených heterozygotů SOD1A/SOD1B.

N/SOD1A + N/SOD1A

nebo

N/SOD1B + N/SOD1B

Ve výsledném vrhu: 25 % potomků zdravých (N/N), 50 % potomků by byli přenašeči (N/SOD1A nebo N/SOD1B) a 25 % potomků nemocných (SOD1A/SOD1A nebo SOD1B/SOD1B).

N/SOD1A + N/SOD1B

Složení heterozygoti dají ve výsledném vrhu teoreticky 25 % potomků zdravých (N/N), 25 % potomků by byli přenašeči N/SOD1A, 25 % potomků by byli přenašeči N/SOD1B a 25 % potomků nemocných (SOD1A/SOD1B).

SOD1A/SOD1B + SOD1A/SOD1B

Ve výsledném vrhu bude 25% potomků SOD1A/SOD1A, 25% potomků SOD1B/SOD1B a 50% SOD1A/SOD1B.

.

Reference:

Crisp, Matthew J., et al. "Canine degenerative myelopathy: biochemical characterization of superoxide dismutase 1 in the first naturally occurring non-human amyotrophic lateral sclerosis model." Experimental neurology 248 (2013): 1-9.

Pfahler, S., et al. "Degenerative myelopathy in a SOD1 compound heterozygous Bernese mountain dog." Animal genetics 45.2 (2014): 309-310.

Wininger, F. A., et al. "Degenerative myelopathy in a Bernese Mountain Dog with a novel SOD1 missense mutation." Journal of Veterinary Internal Medicine 25.5 (2011): 1166-1170.

Zeng, R., et al. "Breed Distribution of SOD1 Alleles Previously Associated with Canine Degenerative Myelopathy." Journal of Veterinary Internal Medicine 28.2 (2014): 515-521.

Seznam ras

Objednáte-li tento kombinovaný test, budou provedeny následující základní testy:

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 83.00 $ bez DPH