Testování psů: Prémiový SNP DNA profil (ISAG 2020)

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 25 pracovních dnů
Cena za 1 test: 64.00 $ bez DPH

Související testy

Prémiový SNP DNA profil (ISAG 2020)

DNA profil, nebo také genetický profil či genetický otisk, je jednoznačná genetická identifikace jedince. Genetický profil je stejný po celý život, nelze ho změnit ani zničit. Pomocí genetických profilů lze ověřit původ jedince – ověřit otcovství, mateřství nebo sourozenectví. Genetický profil je soubor markerů, které jsou dohromady pro jedince jednoznačně identifikující. Tyto markery nevypovídají o vzhledu nebo zdraví jedince.

Existují dva typy DNA profilů, které se liší v typech markerů.

STR genetický profil (dle standardu ISAG 2006) – stanovují se mikrosatelitní markery

→ SNP genetický profil (dle standardu ISAG 2020) – stanovují se bodové polymorfismy

Prémiový SNP DNA profil (ISAG 2020) zahrnuje markery ISAG SNP panelu 1 a 2 (tj. 231 maekerů).

STR a SNP profily nejsou vzájemně srovnatelné. Pro ověření původu musí mít rodiče i potomek shodně buď STR profily nebo SNP profily. Genetické profily dle standardů ISAG jsou mezinárodně srovnatelné – výsledky změřené dle ISAG standardu lze mezi laboratořemi srovnávat.

Analýza SNP profilu je velice citlivá na kvalitu vzorku, proto výslovně doporučujeme zaslat vzorek krve. SNP profily zpracováváme dávkově jedenkrát měsíčně z důvodu efektivního využití sekvenátoru masivně paralelního sekvenování. Vzorky se zpracovávají obvykle v termínu mezi 10. a 20. v měsíci.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 25 pracovních dnů
Cena za 1 test: 64.00 $ bez DPH