Testování psů: Myoklonická epilepsie

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Myoklonická epilepsie u Rhodéských ridgebacků

Juvenilní myoklonická epilepsie je genetické onemocnění, které je charakterizované náhlými, krátkými a nekontrolovatelnými kontrakcemi svalů (záchvaty připomínají zasažení elektrickým proudem). Epileptické záchvaty postihují především svaly hrudních končetin a trupu, krční svaly a svaly hlavy a obličeje.

K nástupu onemocnění dochází u mladých psů, první záchvaty se objevují v průměru okolo šestého měsíce věku psa. Záchvaty se vyskytují zpravidla velmi často (denně nebo téměř denně) a majitelé psů uvádějí až 150 záškubů za den. Frekvence a intenzita záchvatů se může lišit mezi jednotlivými záchvaty daného jedince i mezi jednotlivými psy, obvykle k nim dochází v době klidu, při usínání nebo v první fázi spánku. U některých psů mohou být záchvaty vyvolány vizuálně (hovoříme o fotosenzitivitě), například světelnými záblesky (náhlý výskyt světla při otevírání oken nebo sluneční světlo přerušované stíny stromů při procházce lesem).

Jako příčina tohoto onemocnění byla identifikována mutace c.564_567delAGAC v DIRAS1 genu, genetické analýzy odhalily 4-bp deleci v tomto genu. DIRAS1 je součástí rodiny Ras GTPáz, které jsou v buňkách propojeny s mnoha signalizačními cestami pro růst a diferenciaci buněk a synaptickou plasticitu potřebnou k učení a paměti. DIRAS1 je široce exprimován v mozku a některé studie poukazují na možnou spojitost s přenosem acetylcholinu a regulací jeho uvolňování u nervosvalových plotének, pravděpodobně také hraje roli v migraci buněk, axonálním růstu a vývoji dendritů neuronů.

Způsob dědičnosti zmíněné mutace je autozomálně recesivní, projeví se tedy pouze u jedince, který zdědil mutovanou alelu od obou svých rodičů. Jedinec, který mutovanou alelu získal pouze od jednoho rodiče, je klinicky zdravý, avšak může tuto alelu dál přenášet na své potomstvo.

Epilepsie je uváděna jako jedna z nejčastějších chronických neurologických onemocnění u psů. Zdá se však, že konkrétně tato mutace je specifická pouze pro plemeno rhodeský ridgeback. Výskyt mutované alely se uvádí u přibližně 15 % jedinců. Pomocí genetického testu je možné tuto specifickou epilepsii diagnostikovat a identifikovat přenašeče.

.

Reference:

Franziska Wielaendera et al.: Generalized myoclonic epilepsy with photosensitivity in juvenile dogs caused by a defective DIRAS family GTPase 1; PNAS | March 7, 2017 | vol. 114 | no. 10 | 2669–2674

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH