Testy pro koně: Ověřování původu - pro potomky

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 3.80 $ bez DPH

Při objednání ověření původu Vám bude do objednávky automaticky přidáno vyšetření Genetický typ koně v ceně 1200 Kč. Stanovení genetického typu jedince je pro určení parentity nezbytné, neboť příbuznost jedinců se určuje na základě porovnání jejich genetických typů. Genomia v rámci stanovení genetického profilu testuje 17 markerů dle ISAG.

Pro posouzení příbuznosti rodiny – potomka, otce, matky – je nutné stanovit genetický profil všech účastníků. Výstupem jsou čtyři certifikáty – tři s genetickým profilem a jeden s ověřením parentity.

Ověření parentity se provádí porovnáním genetických profilů zúčastněných jedinců – potomka, otce, matky. Ověření maternity nebo paternity není jednoznačné, pokud není porovnávána celá rodina. Pro ověření paternity s vysokou pravděpodobností je potřeba vzorek obou rodičů.

.

Mohu dodat pro ověření parentity již stanovený genetický profil?

Místo vzorku ke stanovení genetického profilu je možné dodat již hotový stanovený genetický profil. Například profil otce je již stanoven, k ověření rodičovství je třeba dodat jen matku a potomka. Genomia účtuje poplatek 150Kč (včetně DPH) za zpracování externího genetického profilu (poplatek najdete v ceníku našich ostatních služeb).

.

Co je to genetický profil?

Genetický profil (také DNA profil) jedince lze stanovit ze vzorku krve. Stanovení paternity je stejné jako u lidského druhu. Hledají se společné znaky v DNA potomka a rodičů (rodiče). Pokud je skutečně pravděpodobný rodič zároveň biologickým rodičem, je potvrzena paternita (příbuznost) - biologický rodič se shoduje s potomkem vždy z 50% v každém markeru. Ke stanovení příbuznosti jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, nazývané též mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se mění podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace. STR alely jsou zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Jeden z primerů každého páru je na 5´ konci označen  fluorecenčním barvivem. Fragmenty jsou rozděleny a detekovány v jediném elektroforetickém střiku, s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje. Pro stanovení příbuznosti u koní se využívá 17 lokusů VHL20, AHT5, HMS2, AHT4, HTG10, LEX3, ASB23, HMS1, ASB2, HTG6, HMS3, HTG4, CA425, HMS6, HTG7, ASB17, HMS7. Tyto markery jsou zahrnuty v doporučeném panelu dle International Society for Animal Genetics  (ISAG).

2018-2019_Horse_ISAG

.

2016-2017_Horse_STR_ISAG.PNG

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 3.80 $ bez DPH