Testování psů: Deficit faktoru VII

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Deficit faktoru VII

Faktor VII (FVII) je vitamin K dependentní glykoprotein. Je syntetizovaný v játrech a vylučovaný do krevního oběhu jako jednořetězový zymogen, který po aktivaci hraje klíčovou roli v zahájení koagulace. Dojde-li k cévnímu poranění, FVII v kombinaci s tkáňovým faktorem (TF) a za přítomnosti vápníku štěpí faktor IX a faktor X na jejich aktivní formy, které se podílejí na tvorbě trombinu. Deficit faktoru VII nepříznivě ovlivňuje srážlivost krve a způsobuje tak nadměrné krvácení v případě jakéhokoli zranění či jiného zásahu do organismu (např. při plánované operaci psa).

Callan et al. v roce 2007 popsali mutaci způsobující deficit FVII u beagelů. Jedná se o záměnu c.407G>A (předchozí nomenklatura c.6385G>A) v EGF-2 doméně vedoucí k nahrazení glycinu v pozici 96 za kyselinu glutamovou. Další výzkumy prokázaly, že stejná mutace je zodpovědná za deficit FVII i u plemen airedale teriér, aljašský klee kai (miniaturní aljašský husky), velký knírač a skotský jelení pes.

Deficit FVII je děděn autozomálně recesivně, to znamená, že onemocní pouze jedinec, který zdědil od svých rodičů obě alely mutované (P/P, positivní/positivní, mutovaný homozygot). Jedinec, který zdědí mutovanou alelu pouze od jednoho z rodičů (N/P, negativní/positivní, heterozygot pro substituci, též přenašeč neboli carrier) neonemocní, ale předává mutovanou alelu dál na potomstvo. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (přenašečů) se deficit FVII projeví teoreticky u čtvrtiny z narozených potomků.

Molekulárně genetický test dokáže spolehlivě odhalit přenašeče mutované alely, kteří klinicky neonemocní. Doporučujeme testovat všechny jedince, kteří mají být zařazeni do chovu. Vzhledem k vysokému riziku onemocnění potomků v případě krytí dvou přenašečů doporučujeme krýt přenašeče jedincem s wild type genotypem (N/N, negativní/negativní, tzn. jedincem bez přítomnosti mutace v genu).

Citace:
Callan MB et al.: A novel missense mutation responsible for factor VII deficiency in research Beagle colonies. J Thromb Haemost 2006; 4: 2616-22.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras - celkem pro 11 různých ras. Zobrazit všechny rasy Skrýt rasy

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH