Testování psů: IGS Bígl

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Imerslund-Gräsbeck syndrom (IGS) neboli střevní malabsorpce kobalaminu u bíglů

Vitamín B12 (kobalamin, Cbl) je členem skupiny ve vodě rozpustných vitamínů B. Vyšší organismy nedokáží vitamin B12 sami syntetizovat a jsou odkázány na jeho příjem v potravě nebo jeho syntézu symbiotickými mikroorganismy. Lidé získávají kobalamin výhradně z živočišné potravy. Vitamín B12 je nezbytný pro množení buněk (přenos methylových zbytků při syntéze thyminu a tudíž i syntéze DNA). Kobalamin je nezbytný zejména pro činnost nervového systému a náležitou krvetvorbu, i když jeho nedostatek se dotýká většiny orgánů s obnovou buněk. Účastní se také metabolismu methioninu a homocysteinu.

Resorpce kobalaminu ze stravy a jeho transport k cílovým buňkám je složitý mnohastupňový proces a existují dědičné poruchy v řadě z těchto kroků.

Střevní malabsorpce kobalaminu je metabolická porucha, která byla popsána u lidí i zvířat. Je charakterizovaná neprospíváním, neutropenií, snížením sérového kobalaminu (Cbl) a neregenerativní anémií. K dalším příznakům patří chronické nechutenství, megaloblastické změny kostní dřeně, methylmalonová acidurie a homocysteinémie. Tento fenotyp může být způsoben buď mutací AMN nebo CUBN genů. Proteiny CUBN (cubilin) a AMN (amnionless) tvoří transmembránový proteinový komplex nazývaný "cubam". Tento receptor  je nezbytný pro využití kobalaminu z lumen střeva. Vada v jednom z těchto dvou proteinů vede tedy ke střevní malabsorpce kobalaminu (Fyte et al., 2004).

Porucha vstřebávání kobalaminu byla popsána u několika psích plemen. U australských ovčáků a velkých kníračů byly zjištěny dvě různé mutace v genu AMN (He et al 2003,2005).  Owczarek-Lipska et al. (2013) identifikovali mutaci v genu CUBN  jako hlavní příčinu střevní malabsorpce kobalaminu u plemene border kolie, která byla následně potvrzena i ve studii Fyfe et al. (2013).

Drögemüller et al. (2013) porovnávali sekvence obou kandidátních genů (AMN a CUBN) u postižených jedinců plemene bígl a identifikovali 1 bp deleci v genu CUBN jako hlavní příčinu střevní malabsorpce kobalaminu u tohoto plemene. Mutace c.786delC CUBN genu způsobí posun čtecího rámce a vytvoření předčasného stop kodonu. (p.Asp262Glufs*47). Předpokládá se, že tato mutace vede ke kompletní ztrátě funkce alely (Drögemüller et al. 2013). Fyte et al. (2014) potvrdili c.786delC mutaci u postižených bíglů a stejně jako Kook et al. (2014) u jednoho postiženého jedince. Mutace c.786delC  vede k závažnější formě onemocnění než je IGS u border kolií (Fyfe 2014). U bíglů s deficientem kobalaminu dochází k rozvoji degenerativního onemocnění jater podobného nemoci jehňat se sníženým příjmem kobaltu, známé jako ovine white liver (Drögemüller et al. 2013).

Psi se narodí s rezervou kobalaminu v játrech, pokud ji však nelze nahradit ze stravy, během postnatálního růstu je rychle vyčerpána (Fyfe et al., 1991). Klinické příznaky malabsobce kobalaminu se proto začínají objevovat kolem 6 až 12 týdnů věku, zahrnují neprospívání a chronické nechutenství. Postižená zvířata mohou mít neutropenie, neregenerativní anémii, anizocytózu a poikilocytózu, megaloblastické změny v kostní dřeni, pokles hladiny Cbl, methylmalonovou acidurii a homocysteinémi. Postižená zvířata mají normální funkci ledvin, ale močí jsou vylučovány proteiny s nízkou molekulovou hmotností (Fyfe et al., 1991).

U zdravých psů se kobalamin (Cbl) přijatý v potravě váže na vnitřní faktor, glykoprotein, tvořený žaludeční sliznicí a epitelem vývodu pankreatu. Komplex vnitřního faktoru (intrinsic factor) IF a Cbl je absorbován prostřednictvím receptorů enterocytů v distální jejunu a ileu. Příznaky střevní malabsorpce kobalaminu jsou tedy způsobeny absencí receptorů pro IF-Cbl komplex na kartáčového lemu střevních buněk (Fyfe et al., 1991).

Střevní malabsobce je autosomálně recesivní onemocnění. To znamená, že nemoc se rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen; tito jedinci se označují P/P (positivní / positivní). Přenašeči mutovaného genu (N/P, tzn. negativní / positivní) jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygtních jedinců (N/P) bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou postiženi střevní malabsobcí (P/P).

.

Reference:

Drögemüller, M., Jagannathan, V., Howard, J., Bruggmann, R., Drögemüller, C., Ruetten, M., Leeb, T., Kook, P.H.: A frameshift mutation in the cubilin gene (CUBN) in Beagles with Imerslund-Grasbeck syndrome (selective cobalamin malabsorption). Anim genet: 2013.Pubmed reference: 24164695. DOI: 10.1111/age.12094.

Fyfe, J.C., Giger, U., Hall, C.A., Jezyk, P.F., Klumpp, S.A., Levine, J.S., Patterson, D.F. :Inherited Selective Intestinal Cobalamin Malabsorption and Cobalamin Deficiency in Dogs Pediatric Research 29:24-31, 1991. Pubmed reference: 1848001.

Fyfe, J.C., Ramanujam, K.S., Ramaswamy, K., Patterson, D.F., Seetharam, B. : Defective Brush-Border Expression of Intrinsic Factor- Cobalamin Receptor in Canine Inherited Intestinal Cobalamin Malabsorption Journal of Biological Chemistry 266:4489-4494, 1991. Pubmed reference: 1999430.

Fyfe, J.C., Madsen, M., Højrup, P., Christensen, E.I., Tanner, S.M., de la Chapelle, A., He Q. & Moestrup, S.K.: The functional cobalamin (vitamin B12)-intrinsic factor receptor is a novel complex of cubilin and amnionless. Blood 103, 1573-9, 2004 Pubmed reference: 14576052.DOI: 10.1182/blood-2003-08-2852.

Fyfe, J.C., Hemker, S.L., Venta, P.J., Fitzgerald, C.A., Outerbridge, C.A., Myers, S.L., Giger, U. : An exon 53 frameshift mutation in CUBN abrogates cubam function and causes Imerslund-Gräsbeck syndrome in dogs. Mol Genet Metab :, 2013. Pubmed reference: 23746554. DOI: 10.1016/j.ymgme.2013.05.006.

Fyfe, J.C., Hemker, S.L., Venta, P.J., Stebbing, B., Giger, U.: Selective Intestinal Cobalamin malabsorption with Proteinuria (Imerslund-Gräsbeck Syndrome) in Juvenile Beagles. J Vet Intern Med: 2014. Pubmed.reference: 24433284. DOI: 10.1111/jvim.12284.

He, Q., Fyfe, JC., Schaffer, AA., Kilkenney, A., Werner, P., Kirkness, EF., Henthorn, PS. : Canine Imerslund-Grasbeck syndrome maps to a region orthologous to HSA14q. Mamm Genome 14:758-64, 2003. Pubmed reference: 14722725. DOI: 10.1007/s00335-003-2280-1.

Kook, P.H., Drögemüller, M., Leeb, T., Howard, J., Ruetten, M.: Degenerative Liver.Disease in Young Beagles with Hereditary Cobalamin Malabsorption Because of a Mutation in the Cubilin Gene. J Vet Intern Med: 2014. Pubmed reference: 24467303. DOI:10.1111/jvim.12295.

Owczarek-Lipska, M., Jagannathan, V., Drögemüller, C., Lutz, S., Glanemann, B., Leeb, T., Kook, P.H. : A Frameshift Mutation in the Cubilin Gene (CUBN) in Border Collies with Imerslund-Gräsbeck Syndrome (Selective Cobalamin Malabsorption). PLoS One 8:e61144, 2013. Pubmed reference: 23613799. DOI: 10.1371/journal.pone.0061144.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH