Testování koček: Lokus D feline

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Související testy

Lokus D (Dilution)

Gen zodpovědný za tzv. ředění barvy (dilution) se nazývá MLPH (Melanophilin). U koček se zředěným zbarvením byla prokázána delece 1 bp v genu MLPH (Ishida et al. 2006).  Černá barva je ředěna na šedivou (mezi chovateli je ustálen termín - modrá barva). Některá plemena jsou chována pouze v této barvě, např. kartouzská, ruská modrá, korat, Chartreux. Tyto kočky nesou d/d genotyp lokusu D (Dilution). Fenotypový projev ředění barvy je děděn autozomálně recesivně; ředění barvy se projeví pouze u jedinců s genotypem d/d. Původní wild type D-alela (non-dilution allele) je alela bez deleční mutace; vyskytuje např. u plemen egyptské mau a Singapura.

V případě přítomnosti genotypu b/b a současně přítomnosti genotypu d/d vzniká jemné lilové zbarvení. Lilová barva je nejrozšířenější u plemene britské kočky:

lila

.

Byl popsán lokus O zodpovědný za červenou nebo oranžovou barvu; vlohy lokusu O jsou X vázaně dědičné (dědičnosti vázaná na X samičí chromozom); lokus O laboratoř Genomia netestuje. V případě přítomnosti alespoň jedné alely O (Orange) a genotypu d/d dochází k ředění sytě červené barvy na světlou krémovou:

red cream

Genotypy:

  • d/d jedinec vykazuje ředění barvy
  • D/d přenašeč ředění bez fenotypového projevu
  • D/D plné zbarvení bez ředění

.

Příklady křížení:
Křížením rodičů Dd x Dd (dva přenašeči alely d - dilution) vznikají potomci:

  • 50% přenašečů d alely - genotyp D/d
  • 25% ředěné zbarvení srsti - genotyp d/d
  • 25% plné zbarvení srsti (neředěné) - genotyp D/D

.

Citace:

Ishida, Y., V. A. David, E. Eizirik, A. A. Schäffer, B. A. Neelam et al., 2006 A homozygous single-base deletion in MLPH causes the dilute coat color phenotype in the domestic cat. Genomics 88: 698-705.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH