Testování psů: NAD

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Neuroaxonální dystrofie (NAD) u španělských vodních psů a Lagotto Romagnolo

Neuroaxonální dystrofie patří do skupiny vzácných heterogenních dědičných neurodegenerativních poruch. Byla popsána u různých druhů savců, včetně lidí, psů, ovcí, dobytka, koní nebo koček a vyskytuje se sporadicky po celém světě.

Klinické projevy a nástup onemocnění se liší u různých druhů savců i mezi jedinci téhož druhu. U španělských vodních psů jsou pozorovány první pomalu progredující projevy mezi 6. – 11. měsícem života. Projevy zahrnují abnormality chůze, poruchy chování, jako otupělost, nervozita, zvýšená hlasitost, a inkontinenci samostatně nebo v kombinaci s nekontrolovanou defekací. Charakteristickým patologickým rysem NAD jsou těžké otoky axonů, tzv. sféroidy, zejména v šedé hmotě mozkových hemisfér, mozečku, mozkovém kmeni a senzorických drahách míchy.

U španělských vodních psů je onemocnění způsobeno mutací v genu pro protein TECPR2, související s autofagií, přičemž u řady neurodegenerativních stavů je postižení autofagie diskutováno jako zásadní patomechanismus. Jedná se o missense mutaci c.4009C> T, která na proteinové úrovni vede k výměně aminokyseliny argininu za tryptofan.

Mutace je děděna autozomálně recesivním způsobem. Nemoc se tedy projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označování P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) tedy bude teoreticky 25 % potomků zdravých, 50 % potomků budou přenašeči a 25 % zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou postiženi NAD. Křížením zdravého jedince (N/N) a přenašeče (N/P) teoreticky vznikne 50 % přenašečů a 50 % zdravých jedinců. Pokud bychom kryli přenašeče (N/P) a postiženého jedince (P/P), tak by  teoreticky vzniklo 50 % postižených jedinců a 50 % přenašečů.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Hahn, K., Rohdin, C., Jagannathan, V., Wohlsein, P., Baumgärtner, W., Seehusen, F., Spitzbarth, I., Grandon, R., Drögemüller, C., Jäderlund, K.H. : TECPR2 Associated Neuroaxonal Dystrophy in Spanish Water Dogs. PLoS One 10:e0141824, 2015. Pubmed reference: 26555167.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH