Testování psů: Osteogenesis imperfecta u jezevčíků

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Osteogenesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta (OI) je dědičné onemocnění postihující drsnosrsté a krátkosrsté jezevčíky. Nemoc se projevuje řídnutím kostí a zubů. Klinické příznaky se objevují již u štěňat během prvních 3 měsíců života. Obzvláště závažnou komplikací tohoto onemocnění je osteopenie, která zapříčiňuje nedostatečnou tvorbu lamelární části kosti, a to zejména v dlouhých kostech, páteři a lebce, což vede k zvýšené lámavosti kostí. U zubů jsou patrné pouze tenké vrstvy dentinu, postrádající charakteristický tubulární vzhled. Pro stavbu kostí je zásadní protein Collagen I, který se v těle vyskytuje ve vysokém množství. Díky své vysoce uspořádané vláknité struktuře má specifické mechanické vlastnosti a dává kostem pružnost. Pokud dojde k poškození jeho struktury, dochází k narušení stability, následnému křehnutí kostí a zubů, a tím i ke vzniku onemocnění osteogenesis imperfecta.

Drögemüller a kol. (2009) identifikovali mutaci c.977C>T v genu SERPINH1 (serpin peptidase inhibitor, collagen binding protein 1), která je zodpovědná za rozvoj  osteogenesis imperfecta u jezevčíků. Eckhardt a kol. (2013) provedli populační screening a testovali mutaci  c.977C>T u 1352 jezevčíků pocházejících ze 12 evropských zemích. Frekvence výskytu byla nejvyšší u drsnosrstých jezevčíků (17,3 %). Otestovány byly všechny varianty (standardní, miniaturní, králičí), a to s podobnou frekvencí výskytu. Dále byla mutovaná alela nalezena i u krátkosrstých jezevčíků. Nelze vyloučit, že se mutace v malé míře vyskytuje i u dlouhosrstých jezevčíků.

Osteogenesis imperfecta (OI) je dědičné autozomálně recesivní onemocnění. OI se projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označováni jako P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou klinických příznaků prosti. Vzhledem k přítomnosti jedné kopie mutovaného genu však přenášejí nemoc na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) tedy bude teoreticky 25% potomků zdravých, 50% potomků budou přenašeči a 25% zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou tedy postižení. Křížení zdravého jedince (N/N) a přenašeče pro tuto mutaci (N/P) jedince dá teoreticky ve výsledném vrhu za vznik 50% přenašečům a 50% zdravým jedincům. Pokud bychom kryli přenašeče (N/P) a postiženého jedince (P/P), tak by naopak teoreticky vzniklo 50% postižených jedinců a 50% přenašečů.

.

Reference:

Drögemüller C, Becker D, Brunner A, Haase B, Kircher P, et al. (2009) A Missense Mutation in the SERPINH1 Gene in Dachshunds with Osteogenesis Imperfecta. PLOS Genetics 5(7): e1000579.

Eckardt, J., Kluth, S., Dierks, C., Philipp, U., Distl, O. : Population screening for the mutation associated with osteogenesis imperfecta in dachshunds. Vet Rec 172:364, 2013. Pubmed reference: 23315765.

Seeliger, F., Leeb, T., Peters, M., Brügmann, M., Fehr, M., & Hewicker-Trautwein, M. (2003). Osteogenesis Imperfecta in Two Litters of Dachshunds. Veterinary Pathology, 40(5), 530–539.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH