Testování psů: PRA u velkých kníračů

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

PRA u velkých kníračů

Progresivní retinální atrofie (PRA) je označení pro geneticky heterogenní skupinu onemocnění, která jsou charakterizovaná degenerací sítnice a následnou slepotou. Nemoc je neléčitelná, s různou etiologií, věkem nástupu a rychlostí progrese byla rozpoznána u většiny plemen psů, vlků a dokonce i u lidí a významně narušuje životní pohodlí postižených jedinců.

U onemocnění dochází k postupnému odumírání světločivných buněk sítnice (retiny), protože nejsou dostatečně cévně zásobené. Sítnice je tvořena dvěma typy buněk fotoreceptorů - tyčinkami (rod) a čípky (cone). Tyčinky rozlišují odstíny šedi a jsou citlivější na světlo, umožňují tedy vidění za šera. Čípky naopak zprostředkovávají barevné vidění. Prvním příznakem je tzv. noční slepota, způsobená degenerací tyčinek. Pozdější poškození čípků vede ke zhoršení až úplné ztrátě zraku.

U velkých kníračů začínají být klinické projevy patrné okolo čtvrtého roku života. Onemocnění je u tohoto plemene způsobeno missense mutací genu kódujícího NECAP endocytózu (NECAP1): c.544G> A (p.Gly182Arg). Ačkoliv je NECAP1 vysoce exprimován ve tkáni sítnice u psů, doposud nebylo odhaleno zapojení tohoto genu do degenerace sítnice, a to u žádného živočišného druhu. Malý počet případů naznačuje, že se jedná o novou formu PRA u tohoto plemene a DNA test pomůže zabránit tomu, aby se stala rozšířenou.

Způsob dědičnosti mutace je autosomálně recesivní. Projeví se pouze u jedince, který zdědil mutovanou alelu od obou svých rodičů (recesivní homozygot). Heterozygot je jedinec, který získal mutovanou alelu pouze od jednoho ze svých rodičů, nevykazuje žádné příznaky a je klinicky zdravý. Mutovanou alelu však může přenášet na své potomstvo. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovanou alelu a budou tedy postiženi PRA.

Protože v současné době neexistuje žádná účinná léčba PRA, využití genetických technologií k identifikaci varianty způsobující PRA je zásadní pro omezení četnosti tohoto onemocnění v populaci.

.

Reference:

Hitti, R.J., Oliver, J.A.C., Schofield, E.C., Bauer, A., Kaukonen, M., Forman, O.P., Leeb, T., Lohi, H., Burmeister, L.M., Sargan, D., Mellersh, C.S.: Whole Genome Sequencing of Giant Schnauzer Dogs with Progressive Retinal Atrophy Establishes NECAP1 as a Novel Candidate Gene for Retinal Degeneration. Genes (Basel) 10:, 2019. Pubmed reference: 31117272

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH