Ptáci Kakadu - genetický profil

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 52.00 $ bez DPH

Stanovení genetického profilu ptáků rodu Kakadu

Pro ověření příbuznosti objednávejte k testu genetického profilu potomků test: Kakadu - parentita ke genetickému profilu - pro mláďata

V případě testování genetického profilu preferujeme vzorky krve. Analýza je velice citlivá na kvalitu DNA. Pro analýzu postačuje odběr 2 kapek krve do zkumavky s ethanolem.

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor genetických znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat.
Ke stanovení genetického profilu jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, také nazývané mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se odlišují podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace.STR alely jsou nejčastěji zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Při PCR vzniknou fragmenty obsahující STR motivy. Tyto fragmenty jsou fluorescenčně značené, což umožňuje jejich separaci a vizualizaci s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje.
Laboratoř Genomia stanovuje pro DNA profil Kakadu markery: pCIA119, pCIA139, pCIA125, pCIA105, pCID7, pCIA128, pCID109, pCI8. Test je vhodný pro Calyptorhynchus baudinii, Calyptorhynchus funereus, Calyptorhynchus banksii, Calyptorhynchus lathami, Callocephalon frimbriatum, Probosciger aterrimus, Cacatua galerita, Cacatua sanguinea, Cacatua pastinator, Cacatua leadbeateri.

.Reference:

  • N.E. White, et al., Application of STR markers in wildlife forensic casework involving Australian black-cockatoos (Calyptorhynchus spp.), Forensic Sci. Int. Genet. (2011), doi:10.1016/j.fsigen.2011.10.003

  • White, N.E. , Mawson, P.R., Dawson, R., Bunce, M.A. and Spencer, P.B.S. (2009) Characterisation and cross-species utility of 20 microsatellite markers for population and forensic applications in the endangered Carnaby's Black-cockatoo, Calyptorhynchus latirostris. Conservation Genetics Resources, 1 (1). pp. 341-345.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 52.00 $ bez DPH