Testování psů: XSCID

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Těžká kombinovaná imunodeficience (XSCID) u Cardigan Welsh Corgi a Pembroke Welsh Corgi

Tato imunitní porucha je charakterizovaná sníženým počtem lymfocytů s nízkými (až nulovými) koncentracemi IgG a IgA, ale normálními koncentracemi IgM. Klinické nálezy zahrnují nehmatné lymfatické uzliny, malou velikost brzlíku a chronické recidivující infekce. Postižená štěňata špatně prospívají, trápí je průjem a občasné zvracení, a i při podpůrné léčbě obvykle umírají do 4 měsíců věku.

Příčinná mutace u Welsh Corgi Cardigan je inzerce jednoho nukleotidu (c.583_584insC) způsobující posun čtecího rámce a následné předčasné ukončení genu kódujícího IL-2RG, gama řetězec, který je podjednotkou receptorů pro interleukiny IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 a IL-21. Funkční receptory pro tyto cytokiny jsou nezbytné pro proliferaci, diferenciaci, přežití a funkci leukocytů a jejich absence způsobuje těžké, a nakonec letální onemocnění.

Mutace je tzv. X-vázaná. To znamená, že je lokalizována na chromozomu X. Samci mají chromozomy X a Y, tedy mohou být pouze zdraví (Xn/Y) nebo nemocní (Xm/Y). Samice mají dva chromozomy X, tudíž mohou být buď zdravé (Xn/Xn), přenašečky (Xn/Xm) nebo nemocné (Xm/Xm). U přenašeček se nevyskytují klinické příznaky, avšak jsou schopné mutovanou alelu přenášet na své potomstvo.  Chov přenašeček se nedoporučuje. Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Somberg, R.L., Pullen, R.P., Casal, M.L., Patterson, D.F., Felsburg, P.J., Henthorn, P.S. : A single nucleotide insertion in the canine interleukin-2 receptor gamma chain results in X-linked severe combined immunodeficiency disease. Vet Immunol Immunopathol 47:203-13, 1995. Pubmed reference: 8571541

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH