Testování psů: GM2 u japan-chin

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Gangliosidóza (GM2), typ I u plemene japan-chin

Gangliosidóza je střádavé lysozomální onemocnění způsobené nedostatkem enzymu β-hexosaminidázy. Onemocnění je charakterizované progresivní mozečkovou ataxií (porucha koordinace pohybů), změněným duševním stavem a poruchami zraku. Věk nástupu klinických příznaků je mezi 1. a 2. rokem života. Onemocnění je progresivní a vede ke smrti nebo vyžaduje eutanazii během několika měsíců po vypuknutí příznaků.

Onemocnění je způsobeno missense mutací c.967G>A v genu HEXA, která způsobuje ztrátu enzymatické aktivity β-hexosaminidázy. Mutace je děděna autozomálně recesivním způsobem. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří mutovanou alelu zdědí od obou svých rodičů. Přenašeči mutovaného genu jsou klinicky zdraví, mutaci však přenášejí na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % potomků zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou tak postiženi tímto onemocněním.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Sanders, D.N., Zeng, R., Wenger, D.A., Johnson, G.S., Johnson, G.C., Decker, J.E., Katz, M.L., Platt, S.R., O'Brien, D.P. : GM2 gangliosidosis associated with a HEXA missense mutation in Japanese Chin dogs: a potential model for Tay Sachs disease. Mol Genet Metab 108:70-5, 2013. Pubmed reference: 23266199 . DOI: 10.1016/j.ymgme.2012.11.008.

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH