Testy pro koně: HWSD

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 45.00 $ bez DPH

Související testy

HWSD (Hoof Wall Separation Disease)

Hoof Wall Separation Disease je dědičné onemocnění kopyt koní plemene Connemara pony. Nemoc je způsobena mutací v genu SERPINB11 (c.504_505insC). U postižených koní dochází k prasknutí a oddělení dorzální stěny kopyta. Klinické příznaky se mohou mezi jedinci lišit. Někteří poníci jsou postiženi minimálně. Lze u nich vidět pouze malé plochy, kde dochází k postupnému třepení a odštěpování stěny kopyta. U některých koní je onemocnění naopak velmi závažného charakteru. Může dojít do stavu těžkého kulhání a vytvoření lokálního chronického zánětu. Právě chronický zánět vede ke schvácení kopyt, které je pro koně velmi bolestivé. V obzvláště těžkých případech je dokonce nutné podstoupit eutanázii. Často může být stav kopyt ovlivněn i náhlými změnami prostředí (například při přechodu ze sucha do mokra či naopak). Defekt se týká všech 4 kopyt, míra jejich postižení však může být různá. Klinické příznaky se objevují již během prvních 6 měsíců života postiženého koně. V rámci první studie (2015) byla frekvence detekovaných přenašečů 14,8 % z celkového počtu 369 testovaných koní plemene Connemara.

Onemocnění HWSD patří mezi autozomálně recesivní genetická onemocnění. Zdraví jedinci jsou označováni jako N/N. Jedinec, který zdědí mutovaný gen od jednoho z rodičů je označován jako N/HWSD, nemá žádné klinické příznaky onemocnění, mutovaný gen však může přenést na své potomky. Pouze ti jedinci, kteří zdědí mutovaný gen od obou svých rodičů (označováni jako HWSD/HWSD) vykazují výše zmíněné příznaky. Vyřazování přenašečů z chovu se nedoporučuje z důvodu snížení genetické variability plemene. Křížením zdravého jedince (N/N) a přenašeče (N/HWSD) teoreticky vznikne 50 % přenašečů a 50 % zdravých jedinců. Při krytí je důležité vybírat chovný pár tak, aby nedocházelo k párování dvou přenašečů. Při krytí dvou heterozygotů (N/HWSD) by bylo teoreticky 25 % potomků zdravých, 50 % potomků budou přenašeči a 25 % zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou postiženi HWSD.

.

Reference:

Finno, C. J. "Hoof wall separation disease: A review." Equine Veterinary Education (2021)

Finno, Carrie J., et al. "SERPINB11 frameshift variant associated with novel hoof specific phenotype in Connemara ponies." PLoS genetics 11.4 (2015): e1005122.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 45.00 $ bez DPH