Testování psů: Osrstění RSPO2

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Související testy

Osrstění ovlivněné RSPO2 genem u více plemen psů

.

Improper coat (IC)

Výrazné znaky obočí a vousů

Línavost (kombinace gemů MC5R a RSPO2)

.

Mezi hlavní morfologické rozdíly mezi psy různých plemen patří jednoznačně vzhled srsti.
Jsou rozeznávány hlavní tři charakteristiky srsti i psů:

 • délka srsti - krátká/dlouhá
 • přítomnost/nepřítomnost kudrlin
 • přítomnost/nepřítomnost znaků: výrazného vousu a obočí, charakteristického pro hrubosrsté psy

Cadieu v roce 2009 ve spolupráci s National Human Genome Research Institute (NIH) a s mnoha dalšími autory publikoval článek o výsledcích výzkumu genů participujících na fenotypu srsti u psů.
V souvislosti s typem srsti byly nalezeny různé genové varianty v genech RSPO2, FGF5 a KRT71 (encoding R-spondin-2, fibroblast growth factor-5 a keratin-71), které dohromady představují většinu fenotypů u srsti čistokrevných psů.

Tabulka (Cadieu et al. , 2009): fenotyp a genotyp srsti

fenotyp srsti

FGF5

RSPO2

KRT71

krátká

GG nebo GT

11

CC nebo CT*

hrubá

GG nebo GT

22 nebo 12

CC

hrubá a kudrnatá

GG nebo GT

22 nebo 12

TT nebo CT

dlouhá

TT

11

CC

dlouhá se znaky

TT

22 nebo 12

CC

kudrnatá

TT

11

TT nebo CT

kudrnatá se znaky

TT

22 nebo 12

TT nebo CT

* TT genotyp nebyl v této kombinaci nalezen, i když pravděpodobně také navozuje fenotyp krátké srsti

Dle výzkumu nesou hrubosrstá plemena s výraznými znaky obočí a vousu inzerci v RSPO2. Psi nesoucí inzerci v RSPO2 i genovou variantu c.451C>T v KRT71 se jeví podobně jako hrubosrstí, ale srst je delší a kudrnatější. Psi s dlouhou srstí nesou záměnu c.284G>T v homozygotním stavu v FGF5 genu, pokud je k této variantě přidána ještě inzerce v RSPO2, psi mají výrazný vous a obočí a dlouhou hladkou srst. Psi s kombinací genových variant v FGF5 i KRT71 mají srst dlouhou a vlnitou (kudrnatou). Není překvapivé, že srst musí být delší, aby mohla být vlnitá či kudrnatá, a proto plemena s touto srstí jsou homozygotní pro c.284G>T v FGF5. Pokud je u plemene přítomna kombinace všech tří genových variant, srst je dlouhá, kudrnatá s výrazným obočím a vousem. Žádná z těchto tří variant nebyla nalezena u šedých vlků ani u plemen psů nesoucí jen krátkou srst.

.

Výrazné znaky obočí a vousů

Dle výzkumu Cadieu bylo podrobeno testu genu RSPO2 sedm plemen psů s výraznými znaky obočí a vousu a byla nalezena inzerce 167 bp v UTR regionu RSPO2 genu. Z 298 psů se znaky byla inzerce v homozygotní či heterozygotní formě nalezena u 297 jedinců a u všech 406 zkoumaných psů bez výrazných znaků obočí a vousu byl přítomen gen RSPO2 bez inzerce.

Znaky obočí a vousu jsou děděny dominantním způsobem. Znamená to, že pes s přítomností znaků nese inzerci v RSPO2 na jedné či na obou alelách. Pes bez znaků nese dvě wild type (divoké, původní) alely bez přítomnosti inzerce RSPO2 genu.

Znaky obočí a vousu jsou významné pro plemena:

 • Bruselský grifonek
 • Čínský chocholatý pes
 • Jezevčík
 • Německý drátosrstý ohař
 • Irský jemnosrstý pšeničný teriér (Soft-Coated Wheaten Terrier)

.

Improper coat (IC)

Dalším projevem inzerce v genu RSPO2 může být nestandardní osrstění u některých plemen psů – improper coat (IC). Například u portugalských vodních psů a havanských psíků je za IC fenotyp zodpovědná přítomnost wild type alely (Parker et al. 2010). Psi s IC jsou homozygoty pro wild type alelu. Psi se standardním typem srsti nesou jednu či dvě alely s inzercí.

Nestandardní osrstění způsobené RSPO2 bylo nalezeno u plemen:

 • Portugalský vodní pes
 • Havanský psík
 • Havana silk dog
 • Labradoodle

Nestandardní osrstění (IC) je děděno autosomálně recesivně. To znamená, že IC se projeví pouze u jedinců, kteří zdědí wild type alelu od obou svých rodičů a jsou pro tuto alelu homozygotní. Heterozygotní jedinci (s jednou alelou wild type a jednou inzertovanou) budou pouze přenašeči bez fenotypových příznaků IC. V případě krytí dvou přenašečů bude ve vrhu teoreticky 25% potomků vykazovat nestandardní typ srsti, 25 % budou přenašeči bez fenotypového projevu a 50% potomků bude mít typické osrstění. Genetický test odhalí případné přenašeče IC. Cíleným výběrem v případě krytí se lze vyvarovat přítomnosti potomků s IC ve vrhu. Vzhledem k udržení genetické variability není nutné heterozygoty vyřazovat z chovného programu.

U plemene portugalských vodních psů (PWD) se vyskytují dvě základní varianty osrstění wavy (zvlněná) a curly (kudrnatá), přičemž obě varianty se chovají dohromady. Hustá srst pokrývá rovnoměrně celé tělo včetně tváří, temene a nohou. Nicméně v rámci plemene PWD se může narodit jedinec, který nesplňuje očekávané osrstění dle standardu, tento fenomén je známý jako IC (improper coat). Pro fenomén IC PWD je charakteristické nestandardní osrstění s krátkou srstí na hlavě, obličeji a nohou. Celé tělo pak pokrývá silná a spíše rovná popř. mírně zvlněná srst. Portugalští vodní psi s neodpovídajícím typem srsti bývají svým vzhledem často přirovnáváni k flat- nebo curly- coated retrieverům.

Ačkoli IC u PWD nijak neohrožuje jejich zdraví, představuje problémy spojené s uchovněním, vystavováním a případným prodejem potomků, protože tito jedinci nesplňují standard plemene. Na rozdíl od typicky osrstěných PWD mají psi s IC fenotypem podsadu a línají, což může být pro řadu chovatelů omezením vzhledem k obavám z alergických reakcí. Frekvence wt alely byla v americké populaci PWD vypočítána z náhodně vybraných a genotypovaných vzorků na 12% (Parker et al. 2010).

.

Citace:

Parker HG, Chase K, Cadieu E, Lark KG, Ostrander EA.: An insertion in the RSPO2 gene correlates with improper coat in the Portuguese water dog. J Hered. 2010 Sep-Oct;101(5):612-7.

Cadieu E, Neff M, Quignon P, Walsh K, Chase K, Parker HG, Vonholdt BM, Rhue A, Boyko A, Byers A, et al.: Coat variation in the domestic dog is governed by variants in three genes. 2009;326:150-153.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras - celkem pro 21 různých ras. Zobrazit všechny rasy Skrýt rasy

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH