Testování psů: Délka srsti FGF5

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Délka srsti u psů - testování genových variant FGF5 genu

Mezi hlavní morfologické rozdíly mezi psy různých plemen patří jednoznačně vzhled srsti. U některých plemen psů je povolena krátká i dlouhá varianta srsti, například u kolií, border kolií, jezevčíků, německých ovčáků či bernardýnů. U některých plemen je krátká či dlouhá srst naopak odchylkou od plemenného standardu a problémem pro uchovnění, například tzv. "fluffy coat" u Welsh Corgi.

Fenotyp dlouhé srsti je děděn autozomálně recesivně – u psů s dlouhou srstí se nachází mutace genu FGF5 na obou alelách, které jedinec zdědil od obou rodičů. V případě krytí dvou přenašečů dlouhé srsti vznikne teoreticky 25% dlouhosrstých potomků. U některých plemen nebyl fenotyp dlouhé srsti objasněn.

Laboratoř Genomia testuje celkem 4 genové varianty (c.284G>T, c.556_571del16, c.559_560dupGG, c.578C>T)  FGF5 genu určujícím délku srsti u různých plemen psů.

Tabulka genových variant dle Dierks et al. 2013

Genová varianta FGF5

Efekt na protein

Plemeno

M1: c.284G>T

p.Cys95Phe

mnoho plemen

M2: g.8193T>A (tuto variantu Genomia netestuje)

Zabrání sestřihu exonu 2

Afgánský chrt

M3: c.556_571del16

p.Ala186ThrfsX69

Eurasier

M4: c.559_560dupGG

p.Arg188AlafsX73

Afgánský chrt, Eurasier

M5: c.578C>T

p.Ala193Val

Akita, Sibiřský husky, Samojed


.

Možné zápisy výsledků

  • V případě výsledku N/N – pes nenese žádnou variantu specifickou pro dlouhou srst – pes je krátkosrstý
  • V případě výsledku N/M1, N/M3, N/M4, N/M5 – pes přenáší dlouhosrstost – pes je krátkosrstý, ale při vhodném křížení může dát dlouhosrsté potomky
  • V případě výsledku M1/M1, M3/M3, M4/M4, M5/M5 – pes nese dvě stejné varianty v genu FGF5 – pes je dlouhosrstý
  • V případě výsledku M1/M3, M1/M4, M1/M5, M3/M4, M3/M5, M4/M5 – pes je dlouhosrstý (složený heterozygot, zdědil každou variantu od jiného rodiče)

.

Vlastnosti srsti

Jsou rozeznávány hlavní tři charakteristiky srsti i psů:

  • délka srsti - krátká/dlouhá – genové varianty FGF5 genu
  • přítomnost/nepřítomnost kudrlin – genové varianty KRT71 genu (tento test Genomia neprovádí)
  • přítomnost/nepřítomnost znaků: výrazného vousu a obočí, charakteristického pro hrubosrsté psy – genové varianty RSPO2 genu

Laboratoř Genomia testuje také genovou variantu v RSPO2, čemuž je věnovaný samostatný článek.

.

Reference:

Cadieu E, Neff M, Quignon P, Walsh K, Chase K, Parker HG, Vonholdt BM, Rhue A, Boyko A, Byers A, et al.: Coat variation in the domestic dog is governed by variants in three genes. 2009;326:150-153.

D. J. E. Housley, P. J. Venta: The long and the short of it: evidence that FGF5 is a major determinant of canine ‘hair'-itability, Animal Genetics, August 2006

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras - celkem pro 55 různých ras. Zobrazit všechny rasy Skrýt rasy

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH