Testování psů: Ichtyóza 1

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Ichtyóza 1 u plemene zlatý retriever

Čtěte také článek o ichtyózách 1 a 2 u zlatých retrívrů.

Ichtyózy tvoří heterogenní skupinu geneticky podmíněných dermatóz charakterizovanou abnormálním odlupováním kůže po celém těle. Název ichtyóza pochází z řeckého ichtys-ryba, protože odlupující se kůže často připomíná rybí šupiny. Genetické příčiny některých forem zůstávají stále neznámé.

U zlatých retrieverů byla popsána lamelární forma ichtyózy 1. U všech nemocných psů byla zjištěna inzerčně deleční mutace v exonu 8 genu PNPLA1 (patatin-like phospholipase domain-containing protein 1), která vede ke vzniku předčasného stop kodonu (Grall et al. 2012). Gen PNPLA1 je u psů lokalizován na chromozomu CFA12. Zlatí retrieveři představují zvířecí model pro lidskou autosomálně recesivní formu vrozenéch ichtyózy (ARCI - autosomal recesive congenital ichtyosis). Poznatky z objasnění příčiny ichtyózy u zlatých retrívrů byly použity u lidských pacientů s ichtyózu. U nepříbuzných pacientů byly nalezeny mutace v katalytické doméně PLPLA1 genu, který doposud nebyl příčinou žádného lidského onemocnění (Grall et al. 2012). PNPLA1 se zřejmě podílí na vytvoření epidermální lipidové bariéry.

Genetické příčiny ichtyózy byly prokázány i u jiných plemen psů. U plemene Jack Russel terier byla v souvislosti s ichtyózou nalezena inzece LINE-1 elementu v genu TGM1 (transglutaminase 1 (K polypeptide epidermal type I, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), který se nachází na chromozómu CFA8 (Credille et al. 2009). V tomto případě dochází k defektu transglutaminázy a následkem je porušení ochranné fukce kůže. U nemocných jedinců plemene Norfolk teriér byla zjištěna mutace KRT10 genu, lokalizovaného na psím chromozómu 9 (Credille et al. 2005).

Laboratoř Genomia provádí testování přítomnosti inzerčně deleční mutace v exonu 8 genu PNPLA1 (patatin-like phospholipase domain-containing protein 1), která zapříčiňuje lamelární ichtyózu 1 u plemene zlatého retrievera. Dále provádíme i test na ichtyózu 2, která je způsobena 14 bp delecí v genu ABHD5. Frekvence této mutace v populaci je nižší než frekvence mutace způsobující ichtyózu 1.

U štěňat zlatých retrívrů postižených ichtyózou můžeme pozorovat šupinatění kůže již brzy po narození. Odlupování kůže přetrvává po celý život jedince. Postupně šupinky tmavnou, kůže se s věkem jedince stává suchou a drsnou. Toto onemocnění většinou nezpůsobuje svědění. U těžce postižených jedinců mohou onemocnění komplikovat sekundární bakteriální, plísňové nebo parazitární infekce.

V současné době není dostupná účinná léčba. Léčba obvykle spoléhá na zvýšená hygienická opatření s častým kartáčováním, na speciální šampony, změkčující masti a stravu obohacenou mastnými kyselinami.

Ichtyóza 1 není novou nemocí, byla pozorována už dlouho u mnoha retrívrů po celém světě, nicméně mutace byla publikována až v roce 2012 (Grall et al. 2012). Ichtyóza 1 u plemene zlatých retrieverů je autosomálně recesivně dědičná choroba. Nemoc se tedy projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označování P/P (positivní / positivní). Provedení molekulárně genetického testu může sloužit k potvrzení diagnózy. Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/ pozitivní, heterozygoté), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) tedy bude teoreticky 25% potomků zdravých (N/N), 50% potomků budou přenašeči (N/P) a 25% zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou tedy postižení ichtyózou 1 (P/P). U psů se mohou objevit i oba typy mutovaných alel (ICTA1 a ICTA2) současně. Jedinci s genotypy N/P pro obě mutace jsou však stále bez příznaků.

.

Reference:

Grall, A., Guaguère, E., Planchais, S., Grond, S., Bourrat, E., Hausser, I., Hitte, C., Le Gallo, M., Derbois, C., Kim, G.J., Lagoutte, L., Degorce-Rubiales, F., Radner, F.P., Thomas, A., Küry, S., Bensignor, E., Fontaine, J., Pin, D., Zimmermann, R., Zechner, R., Lathrop, M., Galibert, F., André, C., Fischer, J. : PNPLA1 mutations cause autosomal recessive congenital ichthyosis in golden retriever dogs and humans. Nat Genet , 2012. Pubmed reference:22246504.

Credille, KM., Minor, JS., Barnhart, KF., Lee, E., Cox, ML., Tucker, KA., Diegel, KL., Venta, PJ., Hohl, D., Huber, M., Dunstan, RW. : Transglutaminase 1-deficient recessive lamellar ichthyosis associated with a LINE-1 insertion in Jack Russell terrier dogs. Br J Dermatol 161:265-72, 2009. Pubmed reference: 19438474.

Credille, KM., Barnhart, KF, Minor, JS., Dunstan, RW. : Mild recessive epidermolytic hyperkeratosis associated with a novel keratin 10 donor splice-site mutation in a family of Norfolk terrier dogs. Br J Dermatol. 2005 Jul;153(1):51-8. Pubmed reference: 16029326

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH