Testování psů: Lokus E

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Související testy

Lokus E (Extension)

Pro přehled hirerarchie genů řídících zbarvení psů pokračujte na článek Úvod do problematiky zbarvení srsti u psů.

Projev lokusu E je ovlivněn genem MC1R, který se nachází na psím 5. chromozomu. V rámci lokusu E jsou známy tyto alely:

  • E – dominantní, původní tzv. wild type alela (bez přítomnosti mutace), způsobuje syntézu eumelaninu, tj. tmavého až černého melaninu. Aby se projevilo toto zbarvení musí pes nést genotyp E/E nebo E/e.
  • e – recesivní alela způsobena mutací c.916C>T a vede ke ztrátě funkce genu MC1R, zodpovídá za tvorbu feomelaninu, tj. jasně červeného až žlutého zbarvení srsti. Genotyp e/e je nejvíce recesivní, nicméně je epistatický, tudíž maskuje projevy ostatních lokusů K a A.

Pokud má alela dominantní charakter, k jejímu projevu u potomka stačí, aby ji zdědil pouze od jednoho z rodičů. U recesivní alely e je k projevu potřeba, aby ji jedinec zdědil od obou rodičů.

.

Další alely lokusu E, které ale tento test nezjišťuje:

.

Další známé alely lokusu E, které v laboratoři Genomia netestujeme:

  • U australských honáckých psů byla objevena alela e1 a e2, která způsobuje bledě červenou barvu.
  • Alela e3 nebo e-del byla popsána u severských plemen (např. Sibiřský husky). Pokud jedinec nese dvě takové alely, nebo jednu z nich a jednu e, pak místo červené je krémově bílý.

.

Příklad zbarvení psa s genotypem e/e:

Lokus E - genotyp e/e

.

Jaký je vztah lokusu E k lokusům A a K? Pokračujte zde a prohlédněte si schéma hierarchie alel podmiňující zbarvení srsti psů.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH