Barvy srsti u psů

Úvod do problematiky zbarvení srsti u psů

Zbarvení srsti ovlivňuje produkce dvou hlavních pigmentů eumelaninu (hnědý až černý pigment) a feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment). U většiny savců je syntéza eumelaninu nebo feomelaninu regulována dvěma klíčovými geny MC1R (lokus E) a ASIP (lokus A). U domestikovaných psů důležitou úlohu plní i třetí gen CBD103 ( lokus K). V souvislosti se zbarvením srsti u psů bylo identifikováno ještě několik genů např. TYRP1 (lokus B), MLPH (ředící lokus D), MFSD12 (ředící lokus I) aj.

V dědičnosti barev je popsána hierarchie a vzájemné ovlivnění nejdůležitějších genů, které se na zbarvení podílí. Gen MC1R má epistatický (nadřazený) účinek vůči ostatním genům, zodpovědných za zbarvení srsti, to znamená, že dokáže blokovat projev alel jiného lokusu, takže očekávaný znak se vůbec neprojeví:

 • V případě přítomnosti genotypu e/e je produkován feomelanin a výsledné zbarvení jedince je způsobeno tímto pigmentem bez ohledu na genotyp ostatních lokusů.

 • V případě genotypu E/e nebo E/E hraje významnou roli ve výsledném zbarvení lokus K a lokus A.

  • tmavé zbarvení srsti lze očekávat v případě přítomnosti alespoň jedné alely  KB (black alela), tj. příp/adných genotypů KB/KB, KB/ky, KB/kbr

  • V případě přítomnosti alely ky (yellow alela), tj. genotypy ky/ ky, ky/ kbr nebo alely kbr (brindle alela) zodpovědné za světlé a tmavé žíhání, tj. genotyp kbr/ kbr, podmiňuje výsledné zbarvení srsti lokus A:

  • v případě přítomnosti alely a (genotyp a/a) dochází k expresi eumelaninu (hnědý až černý pigment),

  • v případě přítomnosti alely A (genotypy ay/ ay, ay/ aw, ay/ at, ay/ a, aw/ aw aw/ at , aw/ a, at/ at, at/ a) je výsledné zbarvení ovlivněno tvorbou feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment) nebo je srst žíhaná pokud je současně přítomna alespoň jedna alela kbr (brindle).

.

Výše popsaný systém hierarchie alel podmiňujících barvy srsti psů zobrazuje následující schéma:

Coat-Colour-Inheritance-Dogs
.

Přehled lokusů a jejich alel (známých k 09/2021) testovaných v laboratoři Genomia

Dominantní alela je zvýrazněna tučně. Pokud má alela dominantní charakter, k jejímu projevu u potomka stačí, aby ji zdědil pouze od jednoho z rodičů. U recesivní alely je k projevu potřeba, aby ji jedinec zdědil od obou rodičů.

.

Lokus A (pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/locus-a-dog/)
A (ay >aw> at), a

 • ay: fawn

 • aw: agouti (vlkošedá)

 • at: pálení (černé tělo s červenou na tlamě, obočí, hrudníku a nohách)

 • a: recesivní černá

Lokus B (pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/locus-b-dog/)

 • B: černá

 • b (bs, bc, bd, baus): hnědá

Lokus Cocoa pro francouzského buldočka (pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/cocoa/)

 • Co: normální pigment

 • co: kakaová

Lokus D - ředění eumelaninu (pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/locus-d-dog/)

 • D: normální pigment bez ředění

 • d (d1, d2, d3): ředěný pigment, mění černou barvu až na modrou a hnědou na isabellu

Lokus E (pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/locus-e-dog/)

Lokus I - ředící gen (pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/locus-i/)

 • I: normální pigment bez ředění

 • i: ředí feomelanin na světlou až bílou barvu

Lokus K (pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/locus-k/)
KB > kbr > ky

 • KB: dominantní černá

 • kbr: brindle (žíhaná střídání eumelaninu a feomelaninu)

 • ky: yellow - recesivní žlutá

Lokus M (pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/merle/)

 • m: bez merle

 • Mc: cryptic merle

 • Md: dilution merle

 • M: merle

 • Mh: harlekýn

Lokus S - skvrnitost pro objednání testu a více informací pokračujte zde: https://www.genomia.cz/cz/test/spotting/)

 • S: bez bílých znaků

 • sp: Piebald, rozsáhlé bílé skvrny

 • sw: zcela bílá srst

 • si: Irish spotting, malé bílé skvrny často tvořící bílý límec nebo břicho