Testování koček: PKD

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 42.00 $ bez DPH

Související testy

PKD - Polycystic Kidney Disease - Polycystická choroba ledvin

Polycystická choroba ledvin je dědičné onemocnění, které se vyskytuje nejen u koček, ale i u lidí a jiných zvířat.

Nemoc se projevuje tvorbou ledvinových cyst (dutin) vyplněných tekutinou. Tyto cysty ohrožují funkci ledvin a mohou vést až k selhání ledvin a smrti nemocného jedince. PKD je nevyléčitelné chronické onemocnění, míra závažnosti se liší případ od případu. Klinické příznaky nemoci u koček s PKD závisí na velikosti a množství cyst v ledvinách. S přibývajícím věkem se cysty zvětšují a jsou početnější. U dospělého zvířete mohou dosahovat až několika centimetrů. Čím větší část funkční tkáně ledvin je nahrazena nefunkčními cystami, tím dříve se začnou projevovat první příznaky selhávání ledvin - postupné nechutenství, ztráta hmotnosti, zvýšený příjem tekutin, častější močení atd.

Kvůli dědičnosti choroby je důležité nemoc diagnostikovat včas. Zvířata, která nemají žádné závažné zdravotní potíže (např. počet cyst v ledvinách je minimální) a dožijí se často i vysokého věku, mohou přesto být PKD pozitivní. Hlavní riziko v těchto případech představuje předání nemoci potomkům.

.

Dědičnost PKD

PKD je výsledkem dominantně dědičné genové abnormality. Každá kočka s abnormálním genem má PKD. K získání mutovaného genu stačí jeden pozitivní rodič. Označme alelu způsobující PKD „P" (positivní) a normální zdravou alelu „N". V případě zkřížení nemocného jedince N/P se zdravým jedincem N/N, má každý potomek 50 % pravděpodobnost, že zdědí abnormální alelu od postiženého rodiče, a bude tedy sám postižený (N/P). Rovněž má 50 % pravděpodobnost, že získá normální alelu, a bude zdravý N/N. V případě křížení dvou pozitivních jedinců bude 50 % koťat z vrhu pozitivních (N/P), pouze 25 % negativních (N/N), 25 % z nich zdědí defektní gen od obou rodičů (P/P). Jedinci P/P zpravidla zemřou ještě před narozením.

.

Průběh nemoci

PKD je chronické onemocnění a jeho vývoj probíhá někdy velmi pomalu. Cysty jsou v ledvinách již od narození, na začátku jsou velmi malé a s přibývajícím věkem zvířete se zvětšují, čímž stále víc narušují funkci ledvin. Cysty rostou obvykle pomalu, a proto se známky nemoci projeví až v poměrně pozdním věku. Nicméně PKD se může manifestovat v jakémkoliv věku, nejčastěji se příznaky nemoci u koček objevují kolem 7. až 8. roku života zvířete. Neexistuje způsob, jak předpovědět rychlost vývoje nemoci u jednotlivých koček.

.

Plemena koček trpící PKD

Velmi rizikové skupiny koček: perské a exotické kočky, asijské, včetně Burmil a Tiffany (dlouhosrsté Asijské), Birma, Britské krátkroststé, Cornish Rex, Devon Rex, Ragdoll, Snowshoe

Středně rizikové skupiny koček: Angory (Orientální dlouhosrsté, Javanské), Maine Coons, Norské lesní kočky, Orientálky, Siamky, Tonkinké, Turecká Van

Nízko rizikové skupiny koček: Habešské kočky, Balinesky, Bengálky, Barmy, Egypská Mau, Korat, Ocicat, Ruská modrá, Singapurská, Somálská

.

Diagnostika

V souvislosti s PKD byla u koček identifikována mutace c.10063C>A v exonu 29 PKD1 genu, který kóduje polycystin, transmebránový receptoru podobný protein. Mutace způsobuje vznik předčasného stop kodonu. Tato mutace byla prokázána u 48 nemocných koček, zahrnujících Perské, Siamky, Ragdoll, Selkirk Rex, Scottish Folds (Lyons A. L. et al. 2004).

.

Citace:

Leslie A. Lyons, David S. Biller, Carolyn A. Erdman, Monika J. Lipinsky, Amy E. Young, Bruce A. Roe, Baifang Qin, Robert A. Grahn: Feline Polycystic Kidney Disease Mutation Identified in PKD1, J Am Soc Nephrol 15: 2548-2555, 2004

Semerád M. PKD (Polycystic Kidney Disease) ledvinové onemocnění díl I., [online], [citováno 1. června 2008]

Semerád M. PKD (Polycystic Kidney Disease) ledvinové onemocnění díl II., [online], [citováno 1. června 2008],  dostupný z WWW: http://www.allcats.cz/view.php?cisloclanku=2004091103

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras - celkem pro 29 různých ras. Zobrazit všechny rasy Skrýt rasy

Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 42.00 $ bez DPH