Testování psů: PRA-rcd4

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Související testy

Progresivní retinální atrofie (rod-cone dysplasia type 4 - RCD4)


Progresivní retinální atrofie (PRA) u psů je charakterizována degenerací fotoreceptorových buněk sítnice, což vede k postupné ztrátě zraku a nakonec úplné slepotě. Onemocnění PRA ovlivňuje více než 100 psích plemen, a je známo, že mezi plemeny je geneticky heterogenní.

Progresivní atrofie sítnice u Gordon setrů je klinicky k nerozeznání od PRA u jiných plemen. Věk v době nástupu klinických projevů je typicky kolem 10. roku života. Je popsán postupný nástup choroby, kdy je postižený pes zpočátku postižen šeroslepostí a postupně dochází k úplné ztrátě zraku.

V roce 2012 Downs et al. publikovali mutaci c.3149_3150insC v genu C17H2orf71 zodpovědnou za onemocnění PRA-RCD4 (progresivní retinální atrofie s pozdním nástupem). Mutace souvisí s PRA-RCD4 u plemen:

  • Australský honácký pes
  • Anglický Setter
  • Gordon Setter
  • Irish Red & White Setter
  • Irský Setter
  • Polský ovčák nížinný
  • Malý münsterlandský ohař
  • Tibetský Terrier
  • Pudl Velký

Mutace způsobuje posun v čtecím rámci genu, což vede ke vzniku předčasného stopkodonu a tím ke vzniku defektního proteinu ovlivňujícího funkci oční sítnice.
U Irského setra byla navíc v roce 1993 identifikována forma PRA-RCD1 s častým nástupem, která je způsobena mutací v PDE6B genu (test je také dostupný u Genomia).

Mutace způsobující RCD4 je děděna autosomálně recesivně. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen; tito jedinci se označují P/P (positivní / positivní). Přenašeči mutovaného genu (N/P, tzn. negativní / positivní) jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (N/P) bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou postiženi PRA-RCD4 (P/P).


Reference:

L. M. Downs et al.: Late-onset progressive retinal atrophy in the Gordon and Irish Setter breeds is associated with a frameshift mutation in C2orf71 , Animal Genetics 2012

Louise M. Downs, Rebekkah Hitti, Silvia Pregnolato and Cathryn S. Mellersh: Genetic screening for PRA-associated mutations in multiple dog breeds shows that PRA is heterogeneous within and between breeds; Veterinary Ophthalmology (2014) 17, 2, 126–130

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras - celkem pro 19 různých ras. Zobrazit všechny rasy Skrýt rasy

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH