Testování psů: Trombocytopenie u Kavalír King Charles Španělů

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Trombocytopenie u Kavalír King Charles Španělů

Trombocytopenie je onemocnění poruchy krevní srážlivosti, projevující se závažnými krvácivými stavy. Trombocytopenie je způsobena sníženým počtem krevních destiček. U Kavalír King Charles španělů je za nemoc odpovědná mutace genu pro β1-tubulin (TUBB1). Jedná se o missense mutaci c.745G>A, která vede k defektní fragmentaci megakaryocytů, prekurzorů krevních destiček. Produkované trombocyty jsou pak větší (stav označován jako makrotrombocytopenie), ale jejich počet je snížený.

Způsob dědičnosti mutace je autozomálně recesivní. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen. Přenašeči mutovaného genu jsou klinicky zdraví, mutaci však přenášejí na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % potomků zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou tedy postiženi tímto onemocněním.

Genetický test dokáže jasně odhalit genotyp zvířete a je vhodným nástrojem chovatelů k zamezení neúmyslného množení postižených štěňat.

.

Reference:

Davis, B., Toivio-Kinnucan, M., Schuller, S., Boudreaux, MK. : Mutation in beta1-tubulin correlates with macrothrombocytopenia in Cavalier King Charles Spaniels. J Vet Intern Med 22:540-5, 2008. Pubmed reference: 18466252.

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH