Testování psů: CMR1

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH

Celkem 13 různých souvisejících testů Zobrazit všechny Skrýt související testy

CMR1 - Multifokální retinopatie typ 1

Multifokální retinopatie (Canine Multifocal Retinopathy - CMR) je dědičná choroba očí postihující řadu plemen psů.

Onemocnění způsobeno mutací C73T v genu VMD2 se označuje CMR1. Tato mutace vede k vytvoření předčasného stop kodonu v pozici 25 (R25X). Mezi plemena, která jsou postižena touto chorobou, patří Pyrenejský horský pes, Anglický mastiff, Bulmastiff, Cane Corso, Bordeauxská doga, Anglický buldog, Americký buldog, Pero de Presa Canario a Australský ovčák.

Klinické příznaky onemocnění CMR se velmi podobají příznakům Bestovy choroby (Best macular dystrophy - BMD) u lidí. BMD i CMR jsou onemocnění sítnice způsobené mutací v genu VMD2 - Vitelliform Macular Dystrophy 2 Gene. VMD2 je u lidí i u psů gen pro bestrophin, který je zodpovědný za správné sestavení pigmentového epitelu sítnice. Mutace v tomto genu způsobuje atrofii pigmentového epitelu sítnice a vede k vážnému poškození centrálního vidění.

Onemocnění CMR se většinou rozvíjí velmi brzy, ještě před čtvrtým měsícem života štěněte. Projevuje se podsítnicovou akumulací materiálu, způsobující šedivorůžově zbarvené léze. Tyto léze, podobné puchýřkům, mají různou velikost a tvar a jsou dobře patrné na obou očích postižených jedinců. Některé puchýřky na sítnici se mohou ztrácet bez trvalých následků, jiné vytváří neodstranitelné jizvičky. I přes trvalé poškozování sítnice postižených jedinců dochází k úplné ztrátě zraku obvykle až ve vyšším věku.

CMR1 je autosomálně recesivně dědičná choroba. Nemoc se tedy projeví jen u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označování P/P (positivní / positivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/ pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) tedy bude teoreticky 25% potomků zdravých, 50% potomků budou přenašeči a 25% zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou tedy postižení chorobou CMR.

.

Reference:

Karina E. Guziewicz, Barbara Zangerl, Sarah J. Lindauer, Robert F. Mullins, Lynne S. Sandmeyer, Bruce H. Grahn, Edwin M. Stone, Gregory M. Acland, and Gustavo D. Aguirre: Bestrophin Gene Mutations Cause Canine Multifocal Retinopathy: A Novel Animal Model for Best Disease. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., May 2007; 48: 1959 - 1967.

Keiko Miyadera et al.: Genetic and phenotypic variations of inherited retinal diseases in dogs: the power of within- and across-breed studies ; Mamm Genome (2012)

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras - celkem pro 14 různých ras. Zobrazit všechny rasy Skrýt rasy

Obvyklá doba vyšetření: 12 pracovních dnů
Cena za 1 test: 56.00 $ bez DPH