Barvy srsti u psů

Úvod do problematiky zbarvení srsti u psů

Zbarvení srsti různých živočišných druhů závisí na jejich původu. V průběhu domestikace psa bylo vyšlechtěno velké množství plemen různých velikostí a typů stavby těla, která mají zabarvení srsti tak pestré, že by jim mnohdy ani neumožnilo přežít ve volné přírodě. Byli by velice snadno pozorovatelní predátory a stali se jejich kořistí. Na druhou stranu pro svoji pestrou srst by nebyli schopni ulovit žádnou zvěř ke své potravě, protože by je pro nápadnost snadno spatřila. Všechna ušlechtilá plemena mají v plemenném standardu zcela jasně definované jaké zabarvení srsti je u nich žádané, jaké je přijatelné a jaké je vylučující. Určité barvy jsou znakem pro vyřazení z chovu, protože jsou např. spojena s nežádoucími efekty (zdraví, nápadné zbarvení u loveckých plemen, atd.).

Zbarvení srsti ovlivňuje produkce dvou hlavních pigmentů eumelaninu (hnědý až černý pigment) a feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment). V souvislosti se zbarvením srsti u psů bylo identifikováno několik genů např. MC1R (Melanocortin 1 receptor) , CBD103 (beta-defensin 103), ASIP (Agouti signal peptide), TYRP1 (Tyrosin related protein 1) aj. Úvodní přehled:

MC1R - lokus EM - alely E, e, EM
CBD103 - lokus K - alely KB > kbr > ky
ASIP - lokus A - alely A, a
TYRP1 - lokus B - alely B, bs, bc, bd
MLPH - lokus D - alely D, d

U většiny savců je syntéza eumelaninu nebo feomelaninu regulována dvěma klíčovými geny MC1R a ASIP, u domestikovaných psů důležitou úlohu plní i třetí gen CBD103. Úloha tohoto genu byla rozpoznána teprve nedávno (Kerns et al., Candille et al.), tento gen vykazuje vysokou afinitu k MC1R genu a ovlivňuje regulaci tvorby pigmentů.

V dědičnosti barev je popsána hierarchie a vzájemné ovlivnění nejdůležitějších genů, které se na zbarvení podílí. Gen MC1R má epistatický (nadřazený) účinek vůči ostatním genům, zodpovědných za zbarvení srsti, to znamená, že dokáže blokovat projev alel jiného lokusu, takže očekávaný znak se vůbec neprojeví:

 • V případě přítomnosti genotypu e/e je produkován feomelanin a výsledné zbarvení jedince je způsobeno tímto pigmentem bez ohledu na genotyp ostatních lokusů.
 • V případě genotypu E/e nebo E/E hraje významnou roli ve výsledném zbarvení lokus K a lokus A. 
  • Tmavé zbarvení srsti lze očekávat v případě přítomnosti alespoň jedné alely  KB (black alela), tj. případných genotypů KB/KB, KB/ky, KB/kbr
  • V případě přítomnosti alely ky (yellow alela), tj. genotypy ky/ ky, ky/ kbrnebo alely kbr (brindle alela) zodpovědné za světlé a tmavé žíhání (např. u plemene staffordský teriér nebo doga), tj. genotyp kbr/ kbr, podmiňuje výsledné zbarvení srsti lokus A:
   • V případě přítomnosti alely a (genotyp a/a) dochází k expresi eumelaninu (hnědý až černý pigment),
   • v případě přítomnosti alely A (genotypy A/a, A/A) je výsledné zbarvení ovlivněno tvorbou feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment) nebo je srst žíhaná pokud je současně přítomna alespoň jedna alela kbr (brindle).
.
Výše popsaný systém hierarchie alel podmiňujících barvy srsti psů zobrazuje následující schéma:
Coat-Colour-Inheritance-Dogs
.
Informace o jednotlivých lokusech determinujících barvu srsti psů můžete najít na:
.